Senast uppdaterad:

Skriv ut

Nytt företag

Du kan lägga upp dina Företag i GIT så att du får ett överskådligt företagsregister.
Det kan t.ex. vara hotell som bokar tider, sponsorer eller andra företag som är viktiga för klubben.
Därefter kan du enkelt koppla på en spelavgift till företaget så att ni kan göra Företagsbokningar.

Du lägger upp dina företag genom att gå till Nytt företag och fyller i uppgifterna:
• Företagsnamn
• Organisationsnummer (obligatoriskt att ange)

Tryck Kontrollera för att kontrollera att det är ett giltigt org.nr och att företaget inte redan finns registrerat. Hittar du företaget i systemet kommer det juridiska namnet upp.

OBS... Företaget måste ha ett giltigt org.nr för att kunna användas i GIT. En enskild firma med ett personnr som org.nr kan inte läggas upp som företag i GIT. 

Slagningen på org.nr hämtas inte från Bolagsverket eller dyl. utan sker mot org.nr som redan finns i GIT.
Om org.nr inte finns i systemet kommer rutan upp med texten: ”den juridisk personen finns inte i systemet.”
Du kan klicka dig förbi rutan genom att fortsätta och sedan ange momsredovisningsnummer och själv ange namnet på den Juridiska personen.

Nästa tillfälle som dessa organisations nr anges av en användare på en annan klubb, bli det en träff.

Lägg därefter till en Företagstyp. Man måste koppla minst en företagstyp till företaget. Man kan koppla spelavgift och övriga företagsavgifter till  Företagstypen, varvid avgiften automatiskt debiteras företaget vid nyregistrering eller ändring av företagstyp.

Momsredovisningsnr är inte obligatoriskt för svenska företag. De behöver alltså inte klicka i Utländsk om du saknar momsredovisningsnr.

När man valt en företagstyp i fältet Företagstyp, kan man också bocka för eller bocka bort de eventuella avgifter som man har kopplat till företagstypen. Förbockade avgifter läggs in på företaget automatiskt.
Tryck OK för att verkställa valet av företagstyp och tryck sedan Skapa för att skapa företaget och visa företagsfönstret.

I företagsbilden finns det sedan flera flikar för olika information och uppgifter om företaget.

  • Plusgiro/Bankgiro
  • Juridisk person
  • Kontaktpersoner / Fullmaktshavare
  • Företag
  • Noteringar
  • Företagstyp
  • Avgifter
  • Skåp

Så här ser företagsfönstret ut, där man ser kontaktinformation och de nio underflikarna.

Fyll i Kontaktuppgifter, Telefonnr. och E-post adresser. Den adress som skall gälla som fakturaadress bockas för i rutan Faktura. Finns det bara en adress blir den automatiskt fakturaadress.
I rutan P efter E-postadresserna bockar man i den adress som skall vara Primär E­-postadress till företaget.
Även företaget tilldelas ett eget Golf-ID, som utgör det unika ID-begreppet för alla personer/företag i GIT.
Företagets "Golf-ID" visas under fliken Företag.

Man kan radera företag som inte har några oreglerade skulder med knappen Radera företag längst ner till höger i företagsbilden

Radera företag Visa

OBS... Att ta bort ett företag innebär att även den juridiska personen tas bort.Ett företag kan inte tas bort om en annan organisationsenhet har relation till företaget (och den juridiska personen). Ett företag kan inte tas bort om det har avgift eller kapitalinsats, eller bådadera, med statusen fakturerad.

Vill du fortfarande ta bort ett företag gör du så här: 

Verifiera att det företag som visas överensstämmer med det företag du vill ta bort. Klicka på Radera företag.

Bekräfta att du vill radera valt företag genom att klicka Ja i varningsmeddelandet.