Senast uppdaterad:

Skriv ut

Företag & Skapa Företagskonto

Via fliken Företag, kan vi lägga upp ett webbkonto så att våra företag kan boka sina tider på egen hand via Min Golf Företag (MGF) som påminner om Min Golf. Ni på klubben kan sätta upp unika bokningsregler och HCP regler per företag.
Under denna fliken kan du även lägga in länken till företages hemsida.

Via fliken Företag skapar du ett webbinloggningskonto för ett företag.

Klicka knappen Skapa nytt webbkonto. Användarnamnet på företagets webbkonto skapas automatiskt och visas i rutan Användarnamn och fönstret Företagsinloggning öppnas.

Ett företag kan ha webbkonton med separata användarnamn på flera olika golfklubbar, alla företagets användarnamn visas i listrutan.
När aktören väljer Skapa nytt webbkonto och det redan finns ett webbkonto kopplat till företaget och Bokande system = MGF visas ett meddelande: ”Företaget har redan en webbinloggning. Är du säker på att du vill skapa ett nytt webbkonto?”. Ja/Nej
Vid Ja skapas ett nytt webbkonto och formulär Företagsinloggning öppnas. Vid Nej stängs meddelandet.

OBS... Om företaget redan har ett webbkonto så kan klubben koppla sin egen klubb till det redan befintliga webbkontot, då behöver inte företaget ha flera inloggningar. Tips till klubben att alltid kolla det innan ny webbinloggning läggs upp på ett företag.

Knappen Ändra webbkonto öppnar fönstret Företagsinloggning för redigering, detta kan göras om nya kontaktuppgifter skall läggas till.

 

Inloggning och koppla på bana för företag Visa

Det är endast kontaktuppgifterna för företaget respektive golfklubben samt bokningsreglerna för företaget, som kan ändras/uppdateras av klubben.

När ett nytt webbkonto skapas och man klickar Spara, skickar GIT automatiskt ut ett mail med inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till den e-postadress som anges vid företagets kontaktperson. Företaget kan alltså inte få inloggningsuppgifter om man inte har registrerat en korrekt e-postadress.

Klubben kan med knappen Generera nytt lösenord skapa ett nytt lösenord om t.ex. företaget har glömt sitt lösenord. Lösenordet skickas direkt till den e-postadress som står vid företagets kontaktperson.

Om man ändrar e-postadressen till företaget, så skickas automatiskt ett bekräftelsemeddelande till den gamla e-postadressen.

Tips - hjälp gärna ditt Företag in i MGF första gången.

Genom att ange din egen e-post adress vid kontaktperson får du mailet med inloggningsuppgifterna till dig. Du kan då hjälpa ditt Företag in i MGF och visa funktioner och rapporter som är bra att känna till. Då blir tröskeln in lägre, och de kan känna sig bekväma med funktionerna och komma igång snabbare.

Koppla på Klubb / Bana för webbkonto

Efter att ni har fyllt i Kontaktuppgifter för företaget, fortsätt då att lägg till eran klubb och välj vilken bana som företaget ska få rättighet via Min Golf Företag att boka på. Har ni två banor då väljer ni att lägga till en bana i taget. Den nedre rubriken för kontaktinformation avser kontaktperson för klubben.

Se över inställningarna för Bokningsregler. Här kan i ställa in bokningsregler som gäller för ett specifikt företag och på specifik bana. Läs mer om hur bokningsreglerna läggs upp och vad de innebär längre ner på sidan. När uppgifterna är ifyllda, kan ni välja att lägga till. Då kopplas Banan till företagets webbinloggning. Därefter återstår enbart att klicka på Spara.  

Bokningsregler för företag Visa

Bokningsregler är tre parametrar (Reservation, Bokande system och HCP) som styr/begränsar företagets bokningsmöjligheter.


Du kan klicka frågetecknet i högerkanten vid bokningsregler för att komma direkt till sidan som beskriver bokningsreglerna, se sidan Företag » Företagsinloggning » Bokningsregler vid Min Golf Företag ».
Visas inga kontaktuppgifter så markera aktuell klubb och klicka knappen Visa.

Ändra resp fält i kontaktuppgifter eller bokningsregler och klicka knappen Verkställ eller Spara.

Ett företag kan ha flera företags/webbkonton. Man kan bara se inloggningen mot den egna klubben/banan, även om företaget har webbkonton kopplat till andra golfklubbar.
Ett exempel kan vara om ett företag har flera olika kontaktpersoner med egna lösenord mot den egna eller andra klubbar.

När klubben ger behörighet till ett företag (t.ex. hotell, turistbyrå, samarbetspartners etc), att boka tider via den speciella företagsversionen av "Min Golf", kan man begränsa/styra bokningarna på tre olika sätt.

Reservation
Bokande system
HCP


Reservation
0 = Endast bokning av tider som är öppna för gästspelare.
Bokningsbara tider är:
Alla tider där reservationsregler saknas
Tider med reservationsregler som omfattar icke medlemmar (gästspelare)

1 = Alla tider är bokningsbara förutom de som är låsta av starttidsförbud.

Bokande system
0 = Gäller utan undantag.
Endast tider som gäller för inloggat Bokande system = Min Golf företag eller Citybreak

1 = Gäller inte, alla tider oavsett regler för Bokande system är bokningsbara.
Regler för Bokande system kontrolleras inte. Innebär också att hotellet kan boka om det saknas regel
för bokande system.

2 = Gäller för de närmast kommande 14 dagarna, men inte för dag 15 och framåt.
D v s bokning kan göras från och med dag 15.
Dag 1-14, tider som är tillgängliga för inloggat Bokande system
Dag 15 - alla tider oavsett regler för Bokande system.

HCP
0 = Gäller, HCP-regler kontrolleras.
1 = Gäller inte, HCP-regler kontrolleras ej.