Senast uppdaterad:

Skriv ut

Företagstyp

Vi kan grupperar våra olika företag genom att skapa företagstyper under fliken företagstyper.

Innan du skapar ett företag, tänk igenom vilka olika företagstyper du har behov av. Kanske vill du kategorisera i olika spelrättigheter, sponsorpaket eller inbjudningar till aktiviteter.
Man kan då enkelt selektera på företagstyp och kommunicera budskap till rätt grupp. Du kan ha flera olika företagstyper knutna till ett företag men minst ett är obligatoriskt. Företagstyp är motsvarigheten till medlemskapstyp.

Skapa Företagstyp

Innan man skapar företag skall man skapa ett antal företagstyper, för gruppering av företagen. Välj menykommando Register » Företag » Företagstyper för att visa befintliga företagstyper.
Klicka på knappen Nytt för att skapa nya.

Skriv in ett Namn på företagstypen samt en Beskrivning. Klicka på knappen Lägg till om du vill koppla en avgift till företagstypen.

När man skapar nya företagstyper kan man koppla dem med automatiska spelavgifter och företagsavgifter. Följande artikeltyper kan kopplas till en Företagstyp:

  • Företagsavgift
  • Spelavgift företag (vanligast)
  • Spelavgift hotellsamarbeten
  • Spelavgift övrigt
  • Övriga avgifter

När man skapar ett företag i en viss företagstyp tilldelas dessa avgifter automatiskt. Tryck Spara för att registrera den nya eller ändrade företagstypen. Man kan ta bort en företagstyp med Radera företagstyp under förutsättning att inget företag är kopplat till aktuell typ.