Senast uppdaterad:

Skriv ut

Sök företag

Om man inte känner till det exakta företagsnamnet kan man söka efter företag som är registrerade i GIT-systemet. En asterisk (*) i företagsnamnet ger alla registrerade företag på din klubb som svar.

Söka efter företag

När fönstret Sök företag öppnas gör du så här:

 1. Fyll i minst ett lämpligt sökkriterium.
  • Företagets namn anges i fältet Företagsnamn. Wildcardsökning kan göras med tecknet * som då ersätter hela namnet eller del av namnet (början eller slutet), beroende på var tecknet placeras.
  • Den juridiska personens organisationsnummer anges i fältet Organisations nr.
  • Om företaget är utländskt och saknar svenskt organisationsnummer markerar du Utländskt org. nr. Du kan därefter skriva in valfri alfanumerisk text i fältet Organisations nr, dock högst 11 tecken (inklusive mellanslag).
  • Du kan även begränsa sökningen till att endast omfatta en viss Företagstyp.

 2. Klicka på Sök. De företag som matchar angivna sökkriterier visas i listan Sökresultat företag. Om din sökning inte genererar någon träff visas meddelandet "Din sökning gav inga träffar, försök vidga din sökning".

 3. Vid behov kan du sortera om sökresultatet genom att klicka på respektive kolumnrubrik en eller två gånger för stigande respektive fallande sortering.

 4. Markera önskat företag i listan och klicka på Egenskaper. Detaljerade uppgifter om företaget visas i fönstret Företag.