Senast uppdaterad:

Skriv ut

Ny Skåpserie

Information om hur man skapar löpnummerserier för skåp- eller vagnplatser och knyter avgifter till skåpen/platserna.

Allmänt om Skåpserie

Denna typ av avgift skall kopplas till en numrerad resurs t.ex. skåp, bag- eller vagnplats. På klubben vill man ha kontroll på lediga resurser och vilken person som har vilken resurs. Avgifter debiteras normalt årsvis för denna typ av resurs.

Först skapar man en numrerad serie av respektive resurs. När man sedan kopplar en resurs till en medlem knyts resursen till medlemmen och är inte tillgänglig för andra.

Man skapar aldrig ett nytt skåp utan man skapar en skåpserie dvs ett antal skåp som numreras.

När fönstret Ny skåpserie öppnas gör du så här:

 1. Ange skåpseriens namn i fältet Artikelnamn*.

 2. Ange en beskrivning i fältet Beskrivning*. Om du har för avsikt att registrera flera skåpserier utifrån vissa kriterier kan beskrivningen indikera innebörden i ett av dessa kriterier.

 3. Specificera det totala antalet skåp i serien och startnumret för skåpserien i fälten Antal respektive Startnummer.

 4. Verifiera att artikeltypen Skåp är vald i listan Artikeltyp (används för golf.se)*.

 5. Välj Uthyrningsartiklar i listan Artikelgrupp (används internt)*. Valen i listan återspeglar de artikelgrupper som finns definierade och upplagda i OSCAR.

Gruppruta Giltighetstid

 1. Ange för hur lång tid framåt avgiften ska vara giltig i fältet Antal*. Den förvalda tidsenheten är År, men vid behov går det att skapa en skåpserie som hyrs ut på dags-, vecko-, eller månadsbasis.

 2. Ange vid behov från och med vilket datum giltighetstiden ska börja räknas. Det förvalda värdet anger att giltighetstiden börjar räknas från och med betalningsdagen.

 3. Ange till sist vilken avgift som ska gälla i fältet Grundavgift*. Den avgift du anger appliceras på den giltighetsperiod du har specificerat i fälten Antal och Enhet.

Skapa den nya skåpserien

 1. Klicka på Skapa när du är färdig med dina val. Fönstret Ny skåpserie expanderar då, och du ges möjlighet att lägga till en avgiftsregel för den aktuella skåpserien. En avgiftsregel kan definieras för att sänka grundavgiften för ett visst urval medlemmar, baserat på exempelvis ålderskategori, medlemskapstyp eller klubbgrupp.
  Om du vill lägga till en ny avgiftsregel för skåpserien klickar du på Nytt på fliken Avgiftsregel.

 2. Skriv in ett Namn på skåpserien. Artikelnummer sätts automatiskt av systemet. Välj Artikeltyp = Skåp och den Artikelgrupp som ni vill hänföra intäkten till.

 3. Fyll i en Beskrivning av vilken typ av skåp det gäller. Denna rutin kan användas för alla typer av numrerade resurser som knyts till en medlem. Giltighetstid anges normalt som 1 År och anger månad och dag. På samma sätt som vid årsavgift skall man inte fylla i Årtal eftersom nya avgifter skall tilldelas för nästa år.


Grundavgiften anges också. Om skåpavgiften skall inräknas i ett eventuellt maxbelopp för en familj skall man bocka för alternativet Familjerabattgrundande.
Ange Antal skåp det gäller och Startnummer för första skåpet. Man kan i en rapport skriva ut numrerade etiketter att klistra på skåpen med menykommandot Rapporter » Organisationsenhet » Organisations­enhetsetiketter  och välja GIT.skåpetiketter.rpx

När man trycker Spara för att spara den nya skåpserien visas en underflik med Avgiftsregler. På samma sätt som man skapar regler för årsavgifter kan man skapa en lägre skåpavgift för ett visst urval av medlemmar.

Man kopplar ett skåp till en medlem i medlemsbilden, läs mer på följande sida Skåp.