Senast uppdaterad:

Skriv ut

Ny Uthyrningsartikel

Det finns en rad olika typer av uthyrningsartiklar t.ex. golfbilar, uthyrningsstugor, husvagnsplatser. Upplagda uthyrningsartiklar kan sedan bokas av administratör i GIT, direkt i artikelschemat alternativt i via en starttid i Starttidsschemat. Det finns också möjlighet att ge golfaren chansen att boka uthyrningsartikel från Min Golf .

Skapa uthyrningsartikel

Uthyrningsartiklar har några ytterligare uppgifter jmf artiklar/avgifter som man kan registrera t.ex. avsedd För antal personer, Rek tid, Grundpris och Bokningsavgift.

Välj aktuell artikeltyp och motsvarande artikelgrupp. Rutan Aktiv är förbockad vid ny avgift, detta innebär att avgiften aktiveras och kan användas i GIT. Om avgiften inte längre skall användas då, klicka då ur rutan för Aktiv, på så sätt blir Artikeln inaktiverad. Enheten för Rekommenderad tid kan väljas mellan Dag, Timme eller Minut. Grundpriset kan anges per Timme, Dag eller Styck. Eventuell Bokningsavgift kan också markeras som depositionsavgift. Artikelnummer sätts automatiskt av systemet.

I rutan Bokningsinformation, kan man ange text som sedan visas i Min Golf samt i bokningsbekräftelsemail. Här kan det vara bra att t.ex. skriva bokningsvillkor för sina uthyrningsartiklar.

Via rutan Boka antal extra minuter,  kan bokning av uthyrningsartikel göras med ett extra antal minuter före och/eller efter bokningen. T.ex att man vill ha tillgång till bilen 30 minuter innan bokad starttid. Detta är aktuellt om bokning kan göras via webben. 

När man skapat en uthyrningsartikel visas tre underflikar med information.

  • Reservationer
  • Avgiftsregler
  • Noteringar

Reservationer är samma rutin som för reservationer för banan och avgiftsreglerna är samma som för alla andra avgifter. Förväxla inte reservationer med bokningar av artikeln.

Man kan skriva en notering till uthyrningsartikeln. Man kan även markera rutan Synlig externt om man vill tillåta att texten även visas på annan kanal t.ex. på Internet.

Det finns även reservations- och avgiftsregler för uthyrningsartiklarna. Definitionerna av avgiftsregler och reservationer är likadana oavsett vilka objekt det gäller, se greenfee eller medlemsavgifter.

OBS... Har man flera golfbilar eller stugor, måste man lägga upp en uthyrningsartikel för varje golfbil, stuga etc.

Gör uthyrningsartikel - Bokningsbar på Min Golf Visa

Rutan för Tillgänglig på webb, gör uthyrningsartikeln tillgänglig för golfaren att boka direkt från Min Golf.

OBS... När man anger tillgänglig på webb, måste fältet rekommenderad tid fyllas i med beräknat antal timmar eller minuter.
När man bockar i rutan Tillgänglig på webb visas en ny flik,Tillgänglig, där man anger när bokning skall vara möjlig.

Via knappen Nytt på fliken Tillgänglig skapar man en regel för när aktuell artikel skall vara bokningsbar på webben. Via knappen Egenskaper kan man ändra innehållet för en skapad regel för tillgänglighet.

I dialogrutan Tillgänglighet anger man ett namn och en beskrivning på regeln, samt under vilken period och vilka dagar och tidsintervall som bokning via webben skall tillåtas.