Senast uppdaterad:

Skriv ut

Personrapporter

Här hittar du rapporter som kopplas till medlemskapet där du exempelvis får fram vilken medlemskapstyp personer har, adressuppgifter etc. Eftersom all info inte ligger på samma ställe (eller det gör det men det skulle bli prestandamässigt utmanande att ha möjlighet att kombinera samtliga fält) finns fastställda kombinationer av information. I flera fall finns samma rapport men med olika ändelser. Om du vill skriva ut den som den är välj rapport som slutar med .rpx. Ska du bearbeta rapporten innan välj rapport som slutar med Excel.rpx

Exempel på personrapporter Visa

  • Matriklar
  • Avgiftsrapporter
  • Tidningsmottagare
  • In- och utträdesrapport
  • Handicaprapport
  • Handicaprevision
  • Kapitalinsatser

Det finns även möjlighet att skriva ut olika typer av etiketter för brevutskick och exempelvis badgeetiketter.