Senast uppdaterad:

Skriv ut

Skicka E-post

Det finns möjlighet att skicka e-post direkt från GIT till medlemmar och upplagda företag.

Skicka e-post till medlemmar

Välj kommando Register » Skicka e-post från GIT eller välj samma kommando under Orgenhet i vänsterkanten.

E-post funktionen Medlemmar kan användas bl.a. upptaktsmöten för olika grupper, årsmöten, inbjudningar av olika slag, ändringar på banan, ombyggnader m.m.

Person som har rätt att skicka e-post till medlemmarna måste ha följande rättigheter:

  • Uppdatera organisationsenhet
  • Uppdatera tävling/arrangemang
  • Uppdatera person, medlem, familjegrupp
  • Tilldela avgifter

Först väljer man en av tre huvudkategorier
- Medlemmar
- Köande
- Företag
Därefter gör man ytterligare urval beroende på vald kategori.

Under valet Medlemmar kan man sedan göra ytterligare urval på:

- Medlemskapstyper (en, fler eller Alla)
- Ålderskategori (en, fler eller Alla)
- Kön (Man, Kvinna eller Båda)
- Endast familjekontakt-personer.
- HCP-intervall
- Åldersintervall

När Endast familjekontaktpersoner är markerad skickas mail till alla kontaktpersoner i utvald medlemskapstyp, ålderskategori och kön.

OBS... Man måste välja både medlemskapstyp och ålderskategori. Kryssrutan Alla bockar för alla rader resp bockar ur alla rader.

Under valet Köande kan man sedan göra ytterligare urval på:

- Upplagda kötyper

Urval efter Kön eller Endast familjekontakt-personer kan ej användas vid Körande.

Under valet Företag kan man sedan göra ytterligare urval på:

- Upplagda företagstyper.

Urval efter Kön eller Endast familjekontakt-personer kan ej användas vid Företag.

När man klicka knappen Skapa e-post visas hur många som kommer att få ett mail. Det är bara personer med en giltig e-postadress som tas med.

Om urvalet blir större än 1500, ombeds man att göra ett nytt urval som ger färre än 1500 utskick (maxgränsen är till för att inte överbelasta GIT-systemet).

Klicka OK för att gå vidare och skriva in meddelandet eller Avbryt för att göra ett annat urval.

När man klickar OK visas en sida där man skapar meddelandet.

Fr.o.m. 2017 finns möjligheten att redigera e-postutskick genom en redigeringsverktyg som innehåller bla. fetstil, kursivstil, nummer- och punktlista. Genom att skriva in en webbadress så blir den klickbar (hyperlänkad). Vilket gör att man kan lägga upp mer information om en aktivitet som skall anordnas på klubben på sin hemsida och sedan länka till sidan i mailet. Man har möjlighet att förhandsgranska sitt mailutskick genom att skicka en verifiering innan man väljer att skicka ut till samtliga.   

Funktioner för att bifoga filer, eller lägga in klickbara länkar finns inte i dagsläget.

I slutet på mailet skrivs en standardtext angående möjligheten för medlemmarna att avsäga sig e-postutskick från klubbar där man ej är medlem. (Man kan inte avsäga sig e-post från egna klubben). 

Klicka knappen Skicka för att verkställa e-postutskicket. För dokumentation på gjorda utskick skickas även en kopia till klubbens e-postadress.

Man kan inte svara på mailet, men klubbens e-postadress står i nerkanten för den som vill svara klubben på utskicket. Om klubben saknar registrerad e-postadress visas ett felmeddelande.

Fyll i ett beskrivande Ämne och själva meddelandetexten. Avsändaradressen är .