Senast uppdaterad:

Skriv ut

Sök artikel Gamla GIT

Då det finns många olika avgifter och artiklar i GIT, används denna funktion för att söka efter olika avgifter och begränsa urvalet på olika sätt.

Via den här länken kan ni läsa om Sök artikel i Nya GIT: https://help.golf.se/nya-git/ekonomi-i-nya-git/saljorganisation/

När man skall underhålla och uppdatera artiklar och avgifter måste man söka fram dem i systemet.

Sökfunktionen kan användas för att söka fram alla typer av artiklar/avgifter, och för att med knappen Egenskaper ändra på definitionen av respektive artikel/avgift som man först markerar med ett klick i rutan till vänster om artikelnamnet.

Man kan begränsa sökningen till Avgifter, Uthyrningsartiklar eller Alla typer med valknapparna uppe till vänster.
Avgifter kan vara aktiva eller inaktiva, normalt bockar man i rutan Endast aktiva för att bara aktiva artiklar skall visas i träfflistan. En aktiv avgift innebär att den kan användas i GIT.
I listan ser man om en avgift/artikel är aktiv eller inte i kolumnen Aktiv.
Under Artikeltyp kan man välja en viss typ för att ytterligare begränsa sökningen. Man kan också välja en viss Artikelgrupp (=varugrupp) eller ett specifikt Artikelnummer.

Snabbtips för Sök artikel/avgift Visa

  • Enklaste sättet att söka är genom att använda artikelnamn och bara skriva en asterisk (*) för att visa alla artiklar. Klicka sedan på Sök.
  • Du kan alltid klicka i rubriknamnet på en lista på skärmen för att sortera listan på det fältet.
  • Siffran som står längst ner till vänster anger hur många artiklar som har sökts fram.
  • Om det finns snedställda streck längst ner i högra hörnet kan du ta tag där och dra ut fönstret.