Senast uppdaterad:

Skriv ut

Person

I vyn Person även kallad Personbild får vi en överblick över en person, all info visas om det är en medlem som vi kikar på om de är en person som inte är medlem, då visas mindre information om personen. I personbilden finner vi en hel del uppgifter, för en medlem visas bl.a. kontaktuppgifter, medlemskapstyp, giltighetstid för medlemskap och eventuella avgifter som är kopplade till person.

OBS! Notera att kontaktuppgifterna numera endast kan ändras i Nya GIT.

Ser vi personvyn för en medlem, då är samtliga fält och flikar tillgängliga. Nedan kan ni fördjupa er i respektive avsnitt för att få mer info om specifikt avsnitt. 

Personbilden när person inte är medlem
Som vi inledningsvis nämnde skiljer sig Personvyn åt beroende på om det är en medlem alternativt en person som inte är medlem som vi kollar på.
Om vi öppnar upp personvyn för en person som inte är medlem, då kan vi se att adressuppgifter är dolda. Däremot får vi information om personen har medlemskap i andra klubbar och vilken status dessa har. Vilket kan vara intressant att se för eventuella Greenfee-samarbeten. Vi kan också se mer information för följande flikar visas spelarens handicap, Uppdrag, Avstängning, Kapitalinsatser, Skåp och Anonym. Anledningen till att vissa flikar är tillgängliga beror på att klubben kan ha en relation med en person som inte är medlem i klubben eller i någon annan klubb. T.ex. person som jobbar på golfklubb och behöver ett konto i GIT, person spelar inte själv golf.