Senast uppdaterad:

Skriv ut

Anonym

Normalt visas namnet på start- och resultatlistor, men man kan förhindra att namnet visas på dessa listor, istället för namn visas ordet Sekretess.

GDPR (The General Data Protection Regulation) är dataskyddsförordningen som trädde i kraft 25 maj 2018 och gäller för hela EU. Grunden är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, i synnerhet vad som gäller skydd av personuppgifter. I Sverige hade vi tidigare PUL (Personuppgiftslagen) som bland annat hanterade att man själv skulle kunna bestämma när t.ex. namnet skall visas på internet.

Standardinställning för en nyskapad person = Godkänner att namn publiceras på webb samt att man är sökbar via namn i Mina golfvänner (sökfunktion i Min Golf).


 

  1. Om personen gett tillstånd (via annan kanal än Svenska Golfförbundets webbtjänster) till att hans eller hennes namn publiceras på de webbtjänster som tillhandahålls av Svenska Golfförbundet markerar du Godkänner att namn publiceras på webb.

    Eller:
    Om personen uttryckligen inte samtycker (via annan kanal än Svenska Golfförbundets webbtjänster) till att hans eller hennes namn publiceras på de webbtjänster som tillhandahålls av Svenska Golfförbundet markerar du Godkänner ej att namn publiceras på webb.

  2. I rutan "Sökbar med namn i tjänsten Mina golfvänner" kan man spärra att man blir sökbar med namn för andra att lägga till dig som golfvän.
    Man kan fortfarande lägga in en golfvän via Golf-ID även om man anger Nej i denna ruta.

  3. Klicka på Verkställ för att spara ändringen utan att stänga fönstret Person.

OBS... Inställningarna som hittas i fliken Anonym finns tillgängliga i Min Golf, så att medlemmen kan på egen hand hantera dessa.

De finns möjlighet för medlem att beställa ett nytt golf-id som inte baseras på födelsedatum. Blankett behöver skickas in till GIT-Supporten, blanketten hittas på följande plats: Blanketter. Det tillkommer en administrationskostnad för tjänsten.