Senast uppdaterad:

Skriv ut

Avgifter

De finns flera olika avgifter som kan kopplas till medlemmar. Vanligast är årsavgifterna, som vanligtvis innehåller spel-, medlems- och ev skåpavgift. Avgifterna kan faktureras och aktiveras från fliken Avgifter.

Under fliken Avgifter hittas avgifter som är kopplade till specifik person.

Man kan ha flera olika typer av avgifter t.ex. årsavgift, städavgift definierade. Läs under rubriken Administration » Avgifter » Medlems- och spelavgift » hur man skapar avgifter. 

Under fliken Avgifter visas de avgifter som man är tilldelad. Förutom Avgiftsnamn visas Avgiften och Status. Man ser även när avgiften är Upplagd och om den är Fakturerad, Krediterad eller har ett Restbelopp och Betalt. När man har betalat avgiften (fakturerat med automataktivering) sätts en bock i fältet A (Aktiverad).  Giltighetsdatum hämtas från definitionen av respektive artikel vid tilldelningen.  Avgiftsraderna sorteras i fallande ordning på giltighetsdatum och avgiftstyp.

När man registrerar en medlemskapstyp, eller ändrar medlemskapstyp, läggs kopplade avgifter till medlemskapstypen automatiskt in på medlemmen (d.v.s. om avgifterna är ibockade när nya medlemskapstypen sparas).
När man markerar en avgift visas eventuell Fakturahistorik.

Man kan radera en avgift med knappen Ta bort. Klicka på Lägg till för att lägga till en ny enstaka avgift till en medlem. Om det inte går att ta bort en spelavgift på en medlem p.g.a att det finns historiska bokningar så börja med att avaktivera spelavgiften och Verkställ. Därefter går det att radera spelavgiften med knappen Ta bort. Om en medlem har framtida bokningar så måste dock dessa tas bort innan radera spelavgift kan ske.

Välj en Artikeltyp och skriv en asterisk i fältet Artikelnamn och tryck Sök för att visa alla avgifter för aktuell artikeltyp. Markera en Artikel och tryck knappen Välj för att knyta avgiften till medlemmen.

Under personrapporter finns rapport för en avgiftsförteckning GIT .avgifter.rpx. Årsavgifter som skall debiteras för varje år tilldelas i faktureringsrutinen för ett antal medlemmar i taget se Fakturering » Tilldela avgifter eller lån ».

Avgiftshistorik Visa

Då man bara får plats med ett fåtal avgiftsrader i personbilden har en ny funktion lagts till för att visa historik över avgifter i ett större fönster. Klicka knappen Avgiftshistorik, varvid en dialogruta visas där alla avgifter visas.

Även i detta fönster kan du Lägga till eller Ta bort avgifter, samt visa Egenskaperna för en markerad avgift. Om du markerar en begränsad spelavgift kan du med knappen Spelavgift begr visa t.ex. antal kvarvarande ronder för den begränsade spelrätten.

Man kan nu markera flera avgifter samtidigt i avgiftshistoriken, för att t.ex. rensa bort gamla avgifter.
Sök fram gamla avgifter genom att skriva en * i Namn och ta bort datum i fältet Giltig tom och klicka Sök, markera de gamla avgifterna i bockrutan till vänster och klicka Ta bort.

Skapa faktura direkt från avgiftsfliken för obetalda avgifter Visa

När man markerar en obetald avgift kan man direkt skapa en faktura med denna avgift genom att klicka knappen Skapa faktura.

Den vanliga dialogrutan för att skapa fakturor öppnas och Namn och Golf-ID är förifyllt samt att valet Skapa faktura för "Alla avgifter" är markerat, endast obetalda avgifter kommer att faktureras. I fönstret skapa faktura kan du därefter göra justeringar om endast någon avgift ska vara med på fakturan, ändra i så fall till valet "Eget urval av avgifter" och lägg till aktuell avgift.
Denna funktion är mycket enkel om man ska fakturera ny medlem eller bara enstaka personer.