Senast uppdaterad:

Skriv ut

Avstängning

I GIT går det att administrera både SGF-avstängningar och klubbavstängningar. Informationen återfinns under fliken Avstängning på personbilden.

Förbundsbestraffningar regleras i kap. 14 i RF:s stadgar och beslutas av GDF:s Juridiska kommitté (JurK), SGF:s Juridiska Nämnd (JurN) och RF:s Riksidrottsnämnd (RIN). Förbundsbestraffningar kallas i GIT SGF-avstängning. I golfen kan en förbundsbestraffning komma i fråga t.ex. vid fusk eller farligt spel efter anmälan till JurK eller JurN. 

- SGF-avstängning total
Innebär att avstängd person inte får delta i tävling eller uppvisning inom golfsporten eller träna i anläggning ansluten till SGF (träning på driving range och andra övningsområden är dock tillåtet).

- SGF-avstängning tävling
Innebär att personen är avstängd från att delta i tävling eller uppvisning inom golfsporten i anläggning ansluten till SGF.
Avstängning som avser tävling gäller i hela världen.

Registrering i GIT
Förbundsbestraffning som innebär avstängning kan endast registreras av SGF.

Utestängning Visa

Utestängning kallas i GIT för klubbavstängning och beslutas av klubbens styrelse.

Utestängning görs av disciplinära eller andra skäl och får högst vara 14 dagar. Utestängningen innebär att medlem utestängs från samtliga eller enskilda aktiviteter inom klubben. Ett sådant beslut, vilket inte går att överklaga enligt 14 kap. RF:s stadgar, är inte någon form av bestraffning, utan en åtgärd av ordningsskapande karaktär.

Välj Typ av klubbavstängning i listrutan och välj Datum från respektive Datum till samt fyll i en Orsak till avstängningen. Om inte raderna räcker till kan man lägga till nya rader med knappen Ny rad.

- Klubbavstängning total, medlem kan inte boka starttid eller anmäla sig till tävling.
- Klubbavstängning tävling, medlem kan inte anmäla sig till tävling.

Registrering i GIT
Utestängning registreras av golfklubben av klubbadministratören.

Varning eller uteslutning av medlem Visa

Varning eller uteslutning av medlem - tidsbegränsad eller inte - kräver stöd i klubbens stadgar. Beslut fattas av styrelsen i klubben. En uteslutning verkställs tre veckor efter beslutet om det inte har överklagats och personen avregistreras som medlem i klubben.

Registrering i GIT
Personens adressuppgifter, HCP, personliga Golf-ID etc. ligger kvar i den centrala databasen, dock utan information om verkställd uteslutning. En tidsbegränsad uteslutning verkställs efter samma tidsperiod, om överklagande inte inlämnats, genom avaktivering av medlemskap i klubben. Efter uteslutningsperiodens slut måste personens medlemskap manuellt, och efter särskilda rutiner, aktiveras.