Senast uppdaterad:

Skriv ut

Familjegrupp

Information om hur familjegrupp fungerar, hur vi kan redigera, lägga till eller ta bort en person i familjegruppen samt dela en familjegrupp.

Fliken Familjegrupp använd för att koppla ihop personer som bor på en och samma adress och på så vis skapa en familjegruppstillhörighet.En familjegrupp, ger följande möjlighet, att kontaktperson får hela familjens avgifter samlad på sin faktura vid familjefakturering. Att enbart en tidning av Golfa! skickas till hushållet. En familjegrupp skapas, redigeras, tas bort via GIT och sköts på så sätt manuellt.

  

Ingår man inte i en familjegrupp står ändå det egna namnet som familjehuvud. Man skapar en familjegrupp eller ändrar en familjegrupp med knappen Redigera.

 

Ett nytt fönster visas där man söker fram familjemedlemmar. Fyll i Golf-ID eller Namn och klicka på Sök. Denna funktion söker alltid i hela registret (hela Sverige) efter personer. Ett sökresultat visas, där man markerar aktuell person och klicka på Lägg till i grupp.
Klicka på Egenskaper för en markerad person, för att se vilken golfklubb personen tillhör.

Man kan här ändra Kontaktperson och ange vem som skall få tidningen Golfa!. Tänk på att tidningen skickas till adressen som är angiven under fliken Bostad för medlemmen.

Om man vill splittra upp familjeförhållandet markerar man en person och klickar på Dela grupp.

Om flera personer i en familj bor på olika adresser och vill ha varsin golftidning, måste man dela upp familjegruppen, det vill säga inte registrera något familjesamband. Man får då samtidigt varsin faktura och kan inte utnyttja ett eventuellt familjemaxbelopp.
Ändrar man adress på en person som ingår i en familjegrupp, får man en fråga om adressändringen skall gälla för övriga medlemmar i familjegruppen. Klickar man Ja uppdateras alla personers adressuppgifter.

För att redigera uppgifter på familjemedlemmar, finns det en bockruta och en egenskapsknapp för att enkelt visa de olika familjemedlemmarnas personbild.

Man bockar för den familjemedlem som man vill visa och klickar på knappen Egenskaper. Vill man ändra kontaktperson eller lägga till/ta bort en familjemedlem, klickar man på knappen Redigera.

Lägger man till en person till en familjegrupp, som redan finns med i en annan familjegrupp, får man ett varningsmeddelande.

Ändrar man adress på en person som ingår i en familjegrupp, får man en fråga om adressändringen skall gälla för övriga medlemmar i familjegruppen.
Även vid adressändring som medlemmen gör själv via Min Golf sker uppdatering av familjemedlemmars adresser.
Klickar man Ja uppdateras alla personers adressuppgifter.