Senast uppdaterad:

Skriv ut

HCP

Information om hur HCP hanteras för dig som arbetar på golfklubb. 1 Mars 2020 infördes ett nytt HCP-system i Sverige. Hanteringen av de nya HCP-system sker huvudsakligen från GIT Online. Det nya HCP-systemet kallas World Handicap System (WHS) – på svenska världshandicapsystemet och grundläggande är gemensamt för golfare i hela världen.

I GIT visas info om handicap via fliken HCP inne på personbilden. Informationen och vad kan hanteras här är begränsad eftersom nya WHS är byggt i GIT Online. 

Rättigheter som behövs för att logga in på https://gitonline.se/hcpadmin/#/
Administrera HCP
Annullera hcp-rond
Läsa person

Uppföljning (se registrerade ronder) och hantering (registrera rond, manuell HCP-justering) av HCP sker i GIT Online. Du kan flyttas över till HCP-hantering i GIT Online, genom att klicka på HCP-registrering alternativ går du via vänstra menyn - Externa Tjänster - HCP-registrering.

I GIT Klienten kan du:
Se handicaphistoriken för HCP-registerade ronder före 2020-03-01.
Du kan också skriva ut HCP-bevis. Övrig hantering av HCP sker i GIT Online.


Grunderna i världshandicapsystemet

Ett snittsystem. Spelarens exakta handicap blir genomsnittet av de åtta bästa av de 20 senast registrerade ronder. Det exakta handicap visas i GIT-klienten, GIT Online och i Min Golf.

Max exakt handicap blir 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36 är borttagen. Inkluderar alla typer av golfare.

Det blir inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera sällskapsronder och ronder från nio hål och uppåt.

Två sätt att registrera. Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total poängbogey-score i Min Golf.

Ingen förregistrering. Du behöver inte meddela eller registrera i förväg att du vill spela en handicaprond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf.

Godkända spelformer. För att gälla som handicaprond gäller att du spelat ronden enligt reglerna för slagtävling, poängbogey eller maxantal slag (slaggolf).

Några av fördelarna

Mer rättvisande. Världshandicapens snittsystem reagerar snabbare på förändringar och speglar din aktuella spelstandard bättre än det tidigare systemet, som i mångt och mycket baseras på din allra bästa förmåga.

Kortare ronder
. I världshandicapsystemet får alla golfare registrera alla ronder från nio hål och uppåt. Det underlättar om du inte har tid eller möjlighet att spela 18 hål.

Globalt. Med ett världshandicapsystem blir din handicap jämförbar med spelare från hela världen. Som resande golfare kan du spela med och mot andra spelare på lika villkor oavsett land.

Läs mer om om WHS!

Vill du veta mer om WHS utifrån ett klubb perspektiv: https://golf.se/for-klubben/regler--handicap/varldshandicapen/

Vill du veta mer om WHS utifrån spelarens perspektiv: https://golf.se/handicap

Aktuell info om status om restlista för WHS: https://help.golf.se/register/sok-person/person/hcp/restlista-varldshandicap/

Fältet Spelarkategori är ett informationsfält som bara kan uppdateras av SGF eller PGA.

  • Amatör = alla spelare blir Amatör när de läggs in med HCP
  • Non-amateur (NA) = rätt att ta emot prispengar
  • Reamatöriserad (REAM) = spelare som varit PGA eller NA och som hos SGF har ansökt om att bli reamatöriserad
  • Registrerad PGA = spelare som är medlem i PGA och har rätt att ta emot prispengar.

Spelarkategori visas även på handicapbeviset och rapporten medlemsförteckning.
Spelarkategori är också tillagt på anmälnings- start och resultatlistor.

Handicapbevis Visa

Handicapbeviset är ett intyg som spelaren skall ha med sig vid spel på golfbanor utomlands. Handicapbeviset kan skrivas ut både via Min Golf, GIT och GIT Online*.

Utskrift av handicapbevis från Min Golf
När man har loggat in på Min Golf klickar man menyval HCP och klickar på länken » Visa och skriv ut handicapbevis. Klicka knappen Skriv ut för att skriva ut en papperskopia på beviset.
Man kan också välja skrivare med knappen Inställningar...

Utskrift av handicapbevis från GIT-klienten samt GIT Online
Du kan även skriva ut ett handicapbevis från GIT-klienten samt GIT Online. Sök fram aktuell person i personbilden och klicka fram HCP-fliken. Klicka knappen HCP-bevis varvid handicapbeviset visas på skärmen. Du kan därefter skriva ut beviset med knappen Skriv ut.

*OBS... 2020-03-09
Vid utskrift från GIT Online fås inte informationen om spelarens status. Felsökning pågår.

 

Handicaphistorik Visa

Alla HCP-ronder för en spelare sparas i GIT för statistikändamål.


I fältet HCP-uppgifter visas Exakt HCP och datum, Lägsta HCP någonsin och vilket År samt Lägsta HCP under året och vilket Datum det var.
Korttyp kan vara en av tre färger. Läs mer om detta genom att klicka här.
Man skall också registrera spelarens status i fältet HCP-kort.

Som beskrivits tidigare lagras alla handicapronder i systemet. Man kan visa historik över alla ronder med knappen Historik varvid följande fönster visas:


Här kan du bläddra mellan alla ronder, även tidigare år än innevarande. Välj ett Årtal och klicka på Visa.

Markerar du en av ronderna visas en Utökad historik i fältet under historiken. Här kan man t.ex. se om ändringen är gjord via internet i fältet Ändrat av org.enh.
Tänk på att du kan sortera ronderna genom att klicka i respektive rubrik. Ett klick sorterar i stigande ordning, ett klick till sorterar i fallande ordning.

Spelaren kan själv visa sin egen historik på internet via Min Golf, där HCP-förändringarna visas grafiskt och även i tabellform.