Senast uppdaterad:

Skriv ut

Annullera HCP-ändring

Information om behörighet för att annullera en HCP-rond. Det är bara administratör på hemmaklubben, som kan annullera en HCP-rond och person behöver ha behörighet för att kunna annullera HCP-rond. Möjligheten att ta bort en rond för en spelare hanteras i GIT Online.

Hanteringen sker via GIT Online.Det är endast den senast registrerade HCP-ronden som kan annulleras. Klicka på papperskorgen för att genomföra annulleringen.

Anledning till att HCP-rond kan behövas annulleras kan t.ex. bero på att fel resultat har förts över vid en tävlingsrond.

Att tänka på vid Annullering av HCP-rond i GIT Online Visa

  • För att kunna annullera HCP-ronder, krävs behörigheten Annullera HCP-rond.
  • Man kan inte återta en genomförd annullering. Varningsmeddelande visas vid annullering av rond.