Senast uppdaterad:

Skriv ut

Återbetalning av kapitalinsats

När en medlem slutar i klubben och har en kapitalinsats av typen lån till klubb, skall denna återbetalas. Detta registreras och sparas i GIT för före detta medlemmar. Klubben sätts som ägare till en återbetald kapitalinsats.

När ett lån har återbetalats kan man registrera detta i GIT i stället för att ta bort lånet, på detta sätt kan man se att en medlem tidigare har haft ett lån. Lånet får då status återbetalt.

Sök fram aktuell person och öppna medlemsbilden, klicka fram fliken Kapitalinsatser. Markera lånet i rutan till vänster och klicka på knappen Egenskaper.

 

 

Nu visas dialogrutan innehav kapitalinsats, där finns en ruta där man bockar för rutan Återbetala Lån.

 

Klicka Spara när du har bockat i rutan Återbetala lån.
Lånet får status Återbetald och i kolumnen Restbelopp visas vilken summa som återbetalats.

Lånenumret blir ledigt och klubben sätts som ägare igen.