Senast uppdaterad:

Skriv ut

Skåp

GIT innehåller funktioner för att hantera bagskåp och klädskåp, stöd finns för att kunna sköta uthyrning, avgifter och fakturering.

Skåpavgifter visas under fliken Skåp.

Man kan ha flera olika typer av skåp t.ex. bagskåp, klädskåp definierade. Man skapar en skåpserie med ett antal numrerade skåp vilka man sedan knyter till en medlem, följ länkarna nedan.

Under fliken Skåp visas de skåp som man är tilldelad. Förutom Skåptyp och nr visas Avgiften och Status. Man ser även när skåpet är Upplagt och om det är Fakturerat och Betalt. När man har betalat avgiften (det vill säga fakturerat med automataktivering) sätts en bock i fältet A (Aktiverad).

Ta bort ett skåp från person Visa

Gå in via personbild på person som inte längre ska ha kvar sitt skåp. Välj fliken Skåp, markera (alt dubbelklicka på) senaste skåpavgiften klicka därefter på Egenskaper. Bocka ur rutan Uthyrd till, sedan kan man ange datum i rutan Uthyrd t.o.m.. När datum som angivits som i rutan för Uthyrd t.o.m har passerat då står inte person som Skåpägare längre.

Tips Visa

Om du får meddelande om att skåpet inte är betalt trots att det är aktiverat i medlemsbilden, skall du se till att skåpet är betalmarkerat i GIT.
Gå in under menyalternativet Ekonomi » Fakturakontroll », skriv in Golf-ID och klicka på Sök för att visa ev obetalda avgifter, bocka i rutan för Betalt under kolumnen B och tryck Spara.

Läs mer om skåphantering Visa

Klicka på länkarna för att läsa mer: