Senast uppdaterad:

Skriv ut

Uppdrag

Beskrivning hur aktören lägger till uppdrag på person. Uppdrag används för att styra behörigheter till olika funktioner i GIT.

Under fliken Uppdrag kan du ge en person (kan vara en medlem men behöver inte nödvändigtvis vara det) olika uppdrag som man har skapat på organisationsenheten. Befintliga uppdrag visas i listfönstret med vilken Roll personen har och under vilket tidintervall uppdraget skall vara kopplat till personen.

För att kunna lägga till och ändra något under fliken Uppdrag måste man ha rättigheter för detta, det finns ett eget behörighetsalternativ när man skapar roller för uppdrag, läs mer om uppdrag och rättigheter under rubriken Administration » Behörighet och rättigheter ».

Man lägger till ett nytt uppdrag med knappen Lägg till.

Ett nytt fönster visas där man markerar det uppdrag som personen skall tillhöra och under vilken tidsperiod. Fr. o.m. respektive T.o.m. som medlemmen skall tillhöra respektive uppdrag. Öppna en uppdragsmapp och välj den roll personen skall tilldelas. Klicka på Spara när du har gjort ditt val och valt tidsperiod.
OBS... Uppdraget har en start- och sluttid kopplat till sig som inte kan överskridas i denna dialogruta. Detta kan justeras i inställningarna för Uppdraget.


Uppdraget har också ett min- och maxantal deltagare kopplat till sig.
Om ett rött kryss visas på en roll finns inga tillgängliga platser kvar, detta kan justera i inställningarna för Uppdragstyp.

OBS... Arrangemangsuppdrag används inte längre.

Om en person inte längre skall ingå i ett uppdrag, markerar man uppdraget och klickar på knappen Ta bort.

Om person inte har haft något uppdrag i GIT sedan tidigare, då är de viktigt att du läser nedanstående stycke om "Skapa konto i GIT för en ny användare". Är det däremot en person som haft uppdrag i GIT sedan tidigare då är uppdateringen av uppdrag klart. 

Skapa konto till GIT för en ny användare Visa

För att medlemmen skall kunna logga in på GIT och använda den behörighet som uppdraget ger, måste man först skapa ett inloggningskonto. Personen måste ha en E-postadress registrerad för att kunna ta emot lösenordet när man skapar ett konto. Klicka på Skapa konto för att skapa inloggningskontot och skicka lösenordet till E-postadressen.

OBS... Knappen visas inte för de personer som redan har ett konto.

Byta lösenord

Du kan själv byta lösenord via kommando Arkiv » Ändra lösenord. Ange ditt nuvarande lösenord och skriv in de nya lösenordet du önskar byta till två gånger.

Nytt lösenord behöver innehålla följande:
Bestå av minst 6 tecken
Minst 2 bokstäver (a-Z, gemener eller versaler)
Minst 2 siffror

Om nya lösenordet uppfyller ovanstående kriterier så visas en bekräftelse att lösenordet är bytt.

Försöker du logga in med felaktigt lösenord mer än 5 ggr låses kontot.
För att låsa upp kontot klickar du på knappen Glömt lösenord i inloggningsrutan, varvid ett nytt lösenord skickas till den primära E-postadressen i GIT:s medlemsregister, samtidigt som kontot låses upp.