Senast uppdaterad:

Skriv ut

Boka starttid

Tidsbokning sker via starttidsschemat. Du kan boka personer på många sätt t.ex. via Golf-ID, Medlemsnr för nordiska spelare, söka på namn och klubb. Man kan också boka utländska spelare bara via namnet. Du visar starttidsschemat genom att i menyn Boka välja Starttidsschema eller med kortkommandot CTRL+M.

Öppna starttidsschemat och dubbelklicka önskad tid på önskad dag. Man kan också högerklicka en tid och välja kommando Boka, eller kortkommando CTRL+B. Fönstret ”Boka starttid” visas, där du skall ange vilken spelare det gäller. 

Avgiftshantering vid bokning Visa

När du sökt fram rätt person och alla personuppgifter visas i bilden, finns möjlighet att påverka vilken typ av greenfeeavgift som skall betalas. I rutan Avgift finns 4 olika val hur man skall betala avgiften samt möjlighet att lägga till eventuell förbokningsavgift.


Systemval: Detta val är systemets standardinställning. Systemval innebär att systemet automatiskt kontrollerar om det finns en betald spelavgift för spelaren, t.ex. en årsavgift som ger spelrätt denna dag. Om ingen betald spelavgift finns väljs i stället den billigaste greenfee-avgiften.

Om spelaren har förskottsbetalt en greenfee (se Greenfeenummer nedan) väljer systemet denna, och spelaren behöver då inte betala någon avgift för aktuell bokning.

Eget val: Genom detta val kan en annan greenfee än den billigaste väljas, t.ex. en tredagars greenfee som alltså kostar mer än endast 1 rond. Tillgängliga avgifter i listan är beroende på vilka greenfee-avgifter (med alternativet Ej Systemval ikryssat) som lagts upp på klubben.

Greenfeenummer: Detta val gör det möjligt att ange numret för en specifik greenfee som t.ex. har förköpts av en spelare. Spelare A har t.ex. förköpt två greenfees (som denna spelare äger), och kommer till klubben i sällskap med spelare B. Numret för den ena förköpta greenfeen kan då specificeras att gälla för spelare B vid detta speltillfälle.

Företag: Företag kan äga spelrätter på klubben, vilket ger företagets anställda och kunder rätt till ett visst antal rundor per månad (beroende på hur spelrätten har definierats). Genom att markera Företag kan man söka upp företaget och kontaktpersonen vid bokningen och referera till denna spelrätt, utan att någon extra avgift påförs. Observera att vissa klubbar kräver att kontaktpersonen själv står bakom bokningen för att tillåta att bokningen genomförs med detta avgiftsval.

FB-avgift: Här visas eventuell Förbokningsavgift, om man har aktiverat den funktionen, och bokningen har åsatts förbokningsavgift.

Ändra pris Visa

Du har möjligheten att välja greenfeeavgifter m.m. om klubben lagt upp flera alternativa avgifter.

 

Högerklicka på en bokning och välj Boka för visa alla personer i bollen. Markera en person och klicka knappen Egenskaper så visas information om bokningen. I avgiftsrutan kan du välja bland olika greenfee-avgifter med Eget val. Där finns också möjlighet att välja förbetald greenfee med greenfeenummer, Företags-spelrätter och eventuell förbokningsavgift.
Alternativet Gällande avgift visar registrerad avgift under bokningsnummer.  

Man kan dra kortet för att identifiera en spelare i tidbokningen (dock ej direkt i starttidsschemat), i boka artikel, vid identifiering av spelare (gäst skall bytas mot spelare). Detta gäller i de bilder där man kan skriva in Golf-ID i ett eget inmatningsfält. När du valt typ av avgift trycker du knappen Lägg till, för att boka in spelaren på starttiden. Tryck sedan knappen Verkställ för att uppdatera starttiden och söka nästa person. Trycker du Spara stängs bokningsfönstret. du kan lägga till flera personer till en starttid innan du Verkställer eller Sparar bokningen.

Notering... Du kan ange en notering för en spelare, t.ex. sen ankomst, vill inte ingå en i tre- eller fyrboll etc. För en spelare med en notering visas ett ”N” i kolumnen N. Markera aktuell person och tryck knappen Egenskaper för att visa Noteringen.

Gäster till spelare. När du bokar en tid för en spelare kan du samtidigt boka in 1-3 gäster (=oidentifierade spelare) om du inte i inställningen för spelaridentifikation angett att alla spelare skall identifieras. Man måste ange HCP för alla gäster som bokas utan namn. Du kan inte lägga till en s.k. gäst till en befintlig boll, endast i samband med bokning av en namngiven person. Vill du komplettera med en gäst (t.ex. från 2-boll till 4-boll) måste denne identifiera sig, alternativt kan man ta bort hela bokningen och göra om bokningen med fler antal gäster.

Vill du samtidigt boka en uthyrningsartikel t.ex. en golfbil, klickar man på fliken Artiklar, markerar en person och klickar knappen Lägg till för att visa bilden Artikelschema och där boka in aktuell artikel.

 

Betala: När man är klar med bokningen betalar du genom att klicka knappen Kassa eller använder kortkommandot Ctrl-F12. 

Ändra pris på flera samtidigt

Om man vill justera priset för flera personer i samma starttid, då kan vi gå in på starttiden och markera spelarna som pris skall justeras på. Välj sedan Egenskaper och därefter kan vi välja att sätta priset via Systemval, Eget Val och Företag.

Blockera tider Visa

På samma sätt som du gör en gruppbokning kan direkt i starttidsschemat blockera en eller flera tider för bokning. Detta är ett alternativ till att skapa ett starttidsförbud. När du högerklickar en starttid väljer man kommando Blockera (kortkommando CTRL-L) för att blockera markerade tider. Du väljer flera tider på samma sätt som vid gruppbokning.

För att kunna boka på en blockerad tid måste du först ta bort blockeringen. Du kan ta bort en blockering genom att välja kommando Radera blockering. Blockerade tider markeras med svart färg.

Tävling
Om aktören väljer att lägga ett startförbud över en starttid där det finns en blockering läggs startförbudet ovanpå utan varning.

Bana
Om aktören väljer att lägga ett startförbud över en starttid där det finns en blockering läggs startförbudet ovanpå utan varning. Eventuella blockeringar av slotrader tas bort.

Anonyma personer Visa

OBS! Personer som är markerade med sekretess får mail men deras namn står inte med i mail som skickas ut till övriga personer i samma bokning (samma bokningsnr.)