Senast uppdaterad:

Skriv ut

Företagsbokning

När man bokar en startid och hänvisar till ett företags spelrätter, räknas antalet tillgängliga ronder ner för varje bokad tid.

När du överstiger antal tillåtna ronder per tidsperiod, får du ett varningsmeddelande. I tidbokningen i receptionen, kan man alltid i boka starttider, trots varningen.

Nu kan du även använda bokning av företagsspelrätter via Min Golf Företag. Har företaget ett webbkonto och man bokar tider via MGF så sker avräkning mot antal överenskomna ronder i artikeln med typen Spelavgift utökad som man har kopplat till företaget.

När du bokar via GIT och vill koppla till ett företags spelrättigheter och räkna ner antalet spelade ronder, väljer du Företag i fältet Avgift
Markera alternativet Företag och  klicka på knappen Sök.

Endast företag med giltiga spelrätter visas i listan. För att visas i listan krävs

  • att företaget har en avgift av kategorin spelrätt utökad
  • att denna avgift är betald eller aktiverad för aktuell tidpunkt
  • att det finns en kontaktperson på företaget som är markerad som fullmaktshavare 

Markera aktuellt företag i listan och klicka knappen Välj. Om det bara finns ett företag är det redan valt. Har företaget flera fullmaktspersoner måste du välja en av dessa, har företaget bara en fullmaktsperson är denne redan markerad.

 

Genom att trycka knappen Beräkna för ett markerat företag visas vilka återstående spelrätter som företaget har kvar att nyttja.

När du lägger till spelaren till den bokade tiden visar bokstäverna FB i kolumnen FB (Företagsbetald) att en spelrättighet för företag har nyttjats.