Senast uppdaterad:

Skriv ut

Företagsbokning

Information om företagsbokningar visas både i starttidsschemat i bokningshistoriken.

De tider som är bokade via företagsbokningen visas med en egen färg (=Grå) i starttidsschemat.

För att komma in i en företagsbokning kan du dubbelklicka på de svartmarkerade tiderna. I fönstren boka starttid visas vem som bokat tiden under fliken Bokare.

I bokningshistoriken kan man se om det är ett företag som har gjort bokningen, högerklicka på en bokning i starttidsschemat och välj kommando Historik.