Senast uppdaterad:

Skriv ut

Redigera Bokning

Tidsbokning är en central del av GIT-systemet. Tidbokning görs via en rad olika kanaler som GIT-klienten, Min Golf, Min Golf Bokningsapp, golfterminalen och via Citybreak m.fl.

När du bokar en tid sker kontroll mot GIT att personen har rätt att spela på banan, dvs om personen har ett giltigt medlemskap i en golfklubb.
Eventuell greenfeeavgift beräknas med hänsyn till ålder, medlemskapstyp, eventuell klubbtillhörighet m.m. Kontroll sker även av varje bokad boll, t.ex. om klubbens HCP-regler för alla personer i bollen är uppfyllda.

Du behöver skapa ett starttidsschema för att kunna boka tider. Det är starttidsschemat som anger hur många bollar man släpper ut per timme, samt under vilka tider man kan boka tid. Det finns många regler som man kan sätta för vem, när och hur länge i förväg man får boka. Det kan vara olika regler för de olika bokande systemen för bokning, GIT-klient,Min Golf Bokningsapp, Min Golf, Golfterminalen, Min Golf Företag, Citybreak m.fl.

Läs mer om hur du skapar ett starttidsschema genom att klicka här

Redigera bokning Visa

Högerklicka på en bokning för att se alla åtgärder och funktioner som finns för en inbokad person. Här visas även alla kortkommandon som kan användas direkt för en person i schemat. Kommandon som är inaktuella för val person är nedtonade.

  • Ta bort en bokning - Markera den person du vill ta bort, du ser vilken person du markerar i bokningsinformationen överst. Den markerade personen har en bock i rutan till vänster. Högerklicka och välj Radera.
  • Ta bort en hel boll - Om alla spelare har samma bokningsnr är det bara att högerklicka och välj Radera bokning. Har man flera bokningsnr i samma boll får man radera varje bokningsnr.
  • Kopiera en hel boll - Markera en bokning och tycka Ctrl-A för att markera samtliga spelare i bollen. Tryck Kopiera (Ctrl-C), flytta till en annan tid och klistra in (Ctrl-V). Man kan klista en in kopierad boll flera gånger.
  • Flytta en person - Du kan flytta en person genom att klippa ut och klistra in personen till annan starttid. Markera aktuell person, högerklicka och välj Klipp ut - Markera en ledig starttid, högerklicka och välj Klistra in.
  • Flytta en hel boll - Man gör på motsvarande sätt för en hel boll. Markera alla personer i bokningsinformationen (Ctrl-A), Högerklicka och välj Klipp ut (Ctrl-X), flytta till en tom starttid eller en starttid med tillräckligt många lediga platser, högerklicka och välj Klistra in (Ctrl-V).
  • Ändra en persons uppgifter - Man kan ändra Hcp, Telefonnr eller Notering för en person. Dubbelklicka på starttiden för att öppna fönstret Boka starttid.
  • Ändra på en gruppbokning - En gruppbokning kan redigeras för att identifiera spelare i st f gäst-bokningarna samt att den kan förlängas eller förkortas.

 

Kontaktinformation till spelare Visa

Markera aktuell person i starttidsschemat och högerklicka och välj kommando Visa spelarens kontaktuppgifter eller kortkommando Ctrl-T. Se även sidan Tidbokning » Redigera bokning ». 

För att kunna kontakta spelare som har en bokad tid eller är anmäld till en tävling, kan du ta fram kontaktuppgifter för dessa oavsett hemmaklubb.

Det finns idag ett behov av att i GIT ha möjlighet att på olika sätt kommunicera med personer som är inbokade på en starttid eller anmälda till en tävling, även för medlemmar från andra klubbar.

Syftet är att ge så mycket information om varje spelare som möjligt, utan att för den del göra det alltför enkelt att missbruka informationen genom att göra egna utskick via e-post, SMS eller post. Via denna funktion kan en GIT-administratör visa fullständiga kontaktuppgifter för inbokade spelare i starttidsschemat och Anmälda spelare till tävlingar på den egna klubben.

Om man markerar flera spelare (med ctrl-klick) i den bokade tiden och klickar på knappen Egenskaper visas vilken greenfeeartikel varje spelare har, och man kan även byta greenfeeartikel till t.ex. en företagsgreenfee. 

 Ankomstregistrering Visa

Ankomstregistrera
Markera aktuell person, högerklicka och välj Ankomst. Man kan också markera aktuell spelare och trycka kortkommandot CTRL+F10.

Om klubben inte har någon kassa kopplad till GIT så kan man såväl ankomstregistrera som betalningsnotera bokad spelare genom att använda snabbkommandot CTRL+F12 eller klicka på Kassa.

När man gör en ankomstregistrering av en person som anmäler sig i receptionen. Via en inställning under kommando Boka » Inställningar » Spelaridentifikation kan man ställa in systemet för att kräva olika nivåer av ankomstregistrering.

Skicka E-post Visa

Man kan nu skicka e-post till alla inbokade personer i starttidsschemat. På starttidsschemat har en knapp med Skicka e-post lags till efter bana och datum. Visa en persons alla kontaktuppgifter, även greenfeespelares. Välj kommando Visa spelarens kontaktuppgifter (Ctrl-T).

Bokningshistorik Visa

Via bokningshistoriken (Ctrl-H) för en bokad starttid kan man se ytterligare information om en bokning, t.ex. Bokningsnr, Utförd av, Bokande system, betalande system mm. Du kan även högerklicka på aktuell starttid och sedan välja "historik".