Senast uppdaterad:

Skriv ut

Funktioner i Starter

Starter är webbaserad vilket innebär att allt du behöver är nätverksuppkoppling samt en mobil, platta eller en dator (fungerar fint med både PC alternativ Mac), för att du ska vara igång. Därefter kan du överblicka dagens starttider, se vilka spelarna som går ut på respektive starttid och även ankomstmarkera spelarna. Syftet med funktionen är att det skall underlätta det dagliga arbetet för dig som arbetar som starter alternativt som golfvärd.

Funktioner i Starter

Inloggning 

Gå in på sidan i din web-browser: https://gitonline.se/starter 

Skriv ditt Golf-id samt lösenord som du har till GIT.

Klubbarna som du har behörighet visas i listan.

Spelarkort samt Starttider

Du överblickar nu över dagens starttider (det är enbart dagens starttider som visas i Starter). Om klubben du är inloggad på har flera banor kan du välja bland dessa uppe till vänster i bild.

Spelarna som ingår i respektive starttid visas i "spelarkorten", namn och handicap framgår. Om spelaren är skriven i svart färg innebär de att spelaren är Betald, är färgen däremot röd innebär de att spelaren ännu inte är betald.

I vyn för specifik starttid finns också möjlighet att ankomstmarkera spelare, dels kan en spelare i taget ankomstmarkeras alternativt om samtliga spelare är på plats går de utmärk att klicka på Ankomstmarkera alla. För att kunna ankomstmarkera i Starter krävs vissa rättigheter från GIT. 

Swipa åt sidan för att förflytta dig till nästa "spelarkort" (starttid), du kan både gå framåt och bakåt i bland starttiderna.

Nedre delen som visas i Starter är dagens starttider. Du kan snabbt överblicka om personerna är betalda (blå färg) eller ej (räd färg) samt visas en bock för en specifik spelare så innebär de att hen är ankomstmarkerad.

 

De går också att se om spelarna  i en starttid tillhör samma bokning (har samma bokningsnummer), genom att se om spelarna flyter samman alternativt visas ett streck mellan spelarna i en starttid.

I vyn kan du också urskilja ifall en blockering har lagt med notering, dessa visas med en grå färg i starttidsschemat. Noteringen som är gjord visas i "spelarkortet" för respektive starttid. 

Det finns en röd linje (nu-markering) i starttidsschema, den visar vad klockan är just nu. 

Även i delen kring starttidsschemat kan du swipa med fingret för att förflytta dig över dagen starttider.