Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT Online

GIT Online är golfens gemensamma webbaserade verksamhetssystem. Redan 2013-2015 webbaserades Tävling och nu är det dags för hela verksamhetssystemet att nås från den plattform du själv väljer så länge det finns en internetuppkoppling. GIT Onlines utveckling sker genom agilt utvecklingsarbete och har en tydlig plan för vad som ska uppnås. Förutom att redan fungerande funktionalitet skall lyftas över adderas många nya efterfrågade funktioner för att låta GIT Online fortsätta att vara Sveriges ledande, och i många delar det enda, verksamhetssystem för golfadministration.

GIT som klient kommer att finnas kvar ett par år till. GIT Online kommer att byggas en del i taget och under tiden det tar att lyfta över alla delar hålls GIT-klienten vid liv. De går att använda GIT-klienten parallellt tills hela processen är färdig. Ny funktionalitet kommer främst att byggas i GIT Online. Exempel på det är bland annan hanteringen av handicap efter att Världshandicapen lanseras i mars 2020. 

Mål med GIT Online

Målet är ett lättanvänt program där de dagliga uppgifterna du utför ska gå snabbare och vara enklare att utföra. Det ska vara ett system som ska passa dig som arbetar på klubb och som erbjuder bra lösningar på de krav och önskemål du har på ett modernt verksamhetssystem för golfen. Stort värde sätts också på att det blir en trevlig upplevelse att använda programmet.

De önskemål om förbättringar samt nya funktioner som efterfrågats från er klubbar ligger till grund för utvecklingsarbetet.

Sammanfattningsvis siktar vi på ett system som hanterar golfklubbens behov och
som samtidigt är:
• Användarvänligt - Du ska enkelt förstå hur det ska användas.
• Lättnavigerat - Du ska enkelt kunna hitta det du letar efter inne i programmet
• Pålitligt - Driftsäkert och pålitligt, korrekt information
• Lustfyllt - Det ska kännas trevligt att använda programmet.
• Tillgängligt - Ska kunna användas på olika typer av enheter och för olika roller

Prioriteringar
Först och främst lyfts de befintliga funktionerna in från GIT till GIT Online, och i den processen ses användarvänligheten över och samma saker som du gör idag i GIT förbättras och förenklas. Även nya efterlängtade funktioner som efterfrågats på workshops och verksamhetsseminarier ses över.

Läs mer om våra olika delar i GIT Online på undersidorna. Ni missar väl inte heller att kika på våra instruktionsfilmer kring GIT Online - Starter. Ni finner de två filmerna genom att klicka här.