Senast uppdaterad:

Skriv ut

Starttidsschema

Här följer information om Starttidsschemat i GIT Online. Eftersom Starttidsschemat kommer att utvecklas allteftersom kommer också nedanstående texter också uppdateras.

Om Starttidsschemat i GIT Online

Fyra snabba punkter att läsa som är bra att ha med dig när du ska börja arbeta i GIT Online Starttidsschema:

  • Samma inloggning som till GIT
  • Samma banor som du har tillgång till i GIT
  • Samma baninställning dvs. tidsinställningar etc. som i GIT
  • Bokningsbekräftelser går ut som vanligt

  • Klicka på länken för att logga in: gitonline.se/receptionist

    Tips... Lägg in webbsidan som favorit. Därefter kan ni enkelt i fortsättningen ta er till starttidsschemat.

Skapa ny bokning Visa

Välj datum
Markera tid du vill boka och välj skapa bokning (dubbelklick på tid för att skapa bokning kommer längre fram).

1. Per default hamnar du på spelare med GolfID. Skrivs hela Golf-Id in sparas spelaren automatiskt (d.v.s. du får ta bort om du skrivit fel).

2. Väljs om du inte har Golf-ID, den får även väljas om man bokar danska/norska spelare än så länge. Är en spelare från Danmark eller Norge inbokad via GIT eller de har gjort det själva syns dock all info.

3. Okänd spelare – går att använda så fort en spelare är anmäld (samma som gäst i GIT). Den går även att komplettera en bokning med i efterhand.

4. Sök på namn eller del av Golf-ID – fliken Spelare med Golf-ID – snart visas även hemmaklubbens spelare överst och uppgift om hemmaklubbens namn.

Spara

Information visas i Starttidsschemat samt i en bokning/redigera bokning

1. Färg blå= 0 kr att betala (troligen en medlem med spelavgift) 2 st bokningar (svag rand emellan som skiljer dem åt).

2. Färg blå= 0 kr att betala (troligen medlemmar med betald spelavgift) 1 bokning ingen grå skiljelinje.

3. Färg röd= Obetald.

4. Tiden 11:10 är markerad – går att ankomstmarkera genom att bocka i person eller välja ankomstmarkera alla (hela bollen).

5. Redigera eller ta bort spelare – här syns även noteringar.

6. Redigera bokning, även flytta och kopiera som går även med drag and drop men kan behövas om det skall flyttas till exempelvis ett datum som inte finns i översikten.

7. Visar hur en ankomstmarkerad ser ut i översikten – d.v.s med en bock i rutan.

Skapa Gruppbokning Visa

Du kan skapa en ny gruppbokning samt flytta/kopiera en gruppbokning.

Markera första starttiden i gruppbokning.

Håll ner shift och markera den sista starttiden i gruppbokningen.

Klicka på ”Skapa gruppbokning”

Skriv in Golf-ID på bokaren och tryck enter eller klicka på söksymbolen

Klicka på ”Spara bokning”.

Gruppbokningen är klar.

Flytta eller kopiera gruppbokning
Markera de spelare du vill flytta/kopiera på tiden/bollen i översikten – den byter till mörkare blå färg och dra till ny tid = flytta. Vill du kopiera bollen så håller du in Alt-tangenten samtidigt som du drar.

För information så kommer vi inom kort att komplettera så vi också visar golfarens hemmaklubb också i bilden.

Flytta el. kopiera till annan dag eller bana.
1. Markera tiden med de spelare du vill flytta.

2. Gå till de menyn med de tre punkterna som visas i huvudet på varje bokning. (se bild).

3.
Välj flytta bokning eller kopiera bokning.

4.
Välj nytt datum och tid i dialogfönstret som öppnas och klicka på spar.

Kända fel som kommer att åtgärdas Visa

Scorekort

Scorekort - 1993: Inget digitalt scorekort skrivs ut när det finns en person identifierad med namn på starttiden. Däremot skrivs ett pappers-scorekort ut istället.

Scorekort - 1869: Aktören väljer att skriva ut scorekort och ändrar tee till andra än de förvalda. Tar sen bort en av de ändrade spelarna med minustecknet men ångrar sig sen. Då är tee tomt. Här ska default tee visas.

Gruppbokning

Gruppbokning - 1992: Om en gruppbokning skapas i GIT Online får man ett felmeddelande om man går in på Egenskaper på någon av de okända personerna i GIT. Det går att byta ut de okända personerna i GIT via Redigera gruppbokning.

Gruppbokning - 1990: Kontroll av regler sker felaktigt vid identifiering av spelare.
Om aktören via GIT Online går in på redigera spelare och byter ut en okänd person mot en identifierad person så sker kontroll av reservations- och HCP-regler samt max antal samtidiga bokningar. Dessa kontroller ska inte ske på gruppbokningar.

Gruppbokning - 1818: Skapa gruppbokning där bokaren har betald spelavgift ger felaktig ankomstmarkering.
När gruppbokning skapas i GIT Online på dagens datum och bokaren har en betald spelavgift ankomstmarkeras alla starttider där bokaren är placerad.

Redigera spelare

Redigera spelare - 1784: Fälten saknar maxlängd.
Det finns maxlängd men det får plats onödigt många tecken. Bestämt att maxlängden ska vara:

Förnamn = 30 tecken
Efternamn = 30 tecken
Telenr = 21 tecken
ingen ändring för resterande fält

Redigera spelare - 1697: Vid redigering av spelare utan Golf-ID är det möjligt att boka in spelare med space som för-/efternamn.

Boka starttid

Boka starttid - 1991: Ingen kontroll av Max HCP per starttid eller antal personer i HCP-grupp 6 görs vid bokning.
Inga kontroller görs av MAX HCP för en starttid eller antal personer i HCP-grupp 6 däremot får man en varning om personen inte passar in i eventuell HCP-regel.

Boka starttid - 1642: Får felmeddelande vissa gånger när jag skapar en bokning
Aktören bokar in en identifierad person på en starttid. Flyttar sen personen till en annan starttid samma dag.
Raderar bokningen. Bokar in samma person igen på den första starttiden.
Då visas ett felmeddelande när bokningen sparas.
Felet försvinner när webbläsarens cacheminne rensas.
 
Flytta spelare/bokning - 1648 - Ingen prisändring sker när spelare flyttas till en ny starttid.
Om en spelare har fått rabatt för spel med medlem, bokaren tas bort och bokningen flyttas till en ny starttid så omfattas spelaren fortfarande av rabatt för spel med medlem. Gäller enbart traditionell avgiftsmodell. Samma fel i GIT.

Kopiera spelare - 1647 - Medspelare omfattas av rabattregel trots att bokare inte är kvar i bokningen när jag kopierar spelare.
En klubb har rabatt för spel med medlem och skapar en bokning där en spelare omfattas av rabatten. Om aktören sen väljer att kopiera gästen till en annan starttid så omfattas även den av rabatten trots att greenfeen endast gäller en gång. Gäller enbart traditionell avgiftsmodell.

Flytta bokning - 1786: Dubbla felmeddelanden visas när jag försöker flytta en oidentifierad "gäst".
Om aktören försöker flytta en person i en bokning med en identifierad och 3 oidentifierade visas helt korrekt ett felmeddelande ”Kan inte boka/avboka eftersom minst en spelare i bokningen måste vara identifierad”. Meddelandet visas två gånger. Ska bara visas en gång.

Swedbank pay checkout

Swedbank pay checkout - 1975: När en person betalar för flera står det fel namn i transaktionslistan.
Om en person betalar greenfee för flera personer via Min Golf så är det betalarens namn som står under kolumnen Avser på alla rader istället för namn på den person som greenfeen gäller.

Glömt lösenord

Glömt lösenord - 1963: Om användaren skriver in ett felaktigt Golf-ID får man ett object reference fel.
Om aktören vid begäran om nytt lösenord skriver in ett Golf-ID som inte finns får personen ett fult felmeddelande.

Övrigt

Översiktsvyn - 1933: I Edge är inte fokus kvar på banan när aktören byter dag. Om en receptionist som har flera banor i översikten i receptionstappen scrollar ner till den understa banan och byter dag på den banan så skiftas fokus så att de översta banorna visas istället.
Här borde fokus ligga kvar på den bana som aktören bytte dag på.

Detaljvyn - 1800: Pris som visas för bokade artiklar ska vara högerjusterade.
När en spelare har flera inbokade uthyrningsartiklar så är inte priset för artiklarna högerjusterade.

Starttidsschema - 1797: Lås tas inte bort när felmeddelande om låst starttid visas.
Om aktören i GIT Online markerar för att skapa en gruppbokning och råkar lägga markeringen över en starttid som t.ex. Min Golf har låst så visas ett felmeddelande "Kan inte boka starttiden ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS eftersom den är låst av någon annan som håller på att boka.” De markerade tiderna låses (utom den som är låst via Min Golf). När aktören klickar på Ok så försvinner meddelandet men låsen ligger kvar

Receptionist - 1696 - Sökfunktion fungerar ej korrekt för iPhone och iPad.
När aktören gör en sökning så att sökmodalen öppnas ska modalen gå att stänga med klick utanför. Detta fungerar inte på iPhone eller iPad. I iPhone går det inte heller att scrolla i modalen när inte hela syns.

Redigering av starttid - 1646: Ingen omräkning av pris sker när bokare tas bort. På en bokning där en spelare omfattas av rabatt för spel med medlem sker ingen omräkning av priset om bokaren tas bort. Gäller enbart traditionell avgiftsmodell.

Refresh av sidan i receptionistappen byter tillbaka till dagens datum - 1313

Förhindra att det blir --- när användaren söker på Golf-ID i sökrutan och skriver bindesstreck manuellt - 1126

Refresh av sidan i starterappen byter till banan som är först i listan - 1124

Det går att boka en person som saknar handicap utan varning - 1029