Senast uppdaterad:

Skriv ut

Hantering av Max antal i Lagtävling

Här kommer tips på vad man ska tänka när man anger Max Antal i en lagtävling.
Beroende på hur man anger Max antal i tävling, så påverkar detta hur Max antal visas i Min Golf för tävlingen men det har också en viktig funktion när man skall Ta ut spelare för tävlingen.

Funktionen Ta ut spelare, blir man hänvisad att gå in i när man skall skapa en startlista i en tävling där vi angivit Max antal. I vyn Ta ut spelare, får vi som tävlingsadministratörer klargöra vilka som skall få delta respektive vilka som skall hamna som reserver, detta gör man genom att bocka i rutan Lås.

Max antal anges specifikt per klass

Alternativ två att ange Max antal i en lagtävling med två (eller fler) klasser är att vi anger Max antal per klass. Då anger man antal Lag som får vara med i vardera klass. För att få en enklare hantering vid Ta ut spelare, rekommenderas att man lägger Max antal per klass i den mån det går.

 

 

 

I antal anmälda i Min Golf, visas antal lag som anmält sig. Det går i tävlingsinformationen att läsa specifik om max antal lag per klass.

 

 


I Ta ut spelare så visas återigen deltagarna i lag, detta underlättar hanteringen av vilka som skall få delta och inte.