Före tävling

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Information om anmälning och lottning av tävlingen. Redigering av startlista mm.

Innan tävlingsdagen skall alla anmälningar registreras antingen automatiskt av spelarna själva eller manuellt från en lista.

När anmälningstiden har passerats skall tävlingen lottas och startlistor och scorekort/scorekortsetiketter skrivas ut.

Följande tävlingsfunktioner beskrivs på separata sidor.

  1. Anmälan till tävling »
  2. Skapa startordning (lottning) »
  3. Publicera startlista »
  4. Rapporter/scorekort »
  5. Sida som visar hur personer med Sekretess » visas på olika listor.