Publicera startlista

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Publicera startlista

När startlistan är skapad och godkänd skall man publicera startordningen. Klicka fliken STARTLISTA och därefter länken Publicera.
Visas inte åtgärdslänkarna, klickar du på den runda pilsymbolen längst till vänster.

 

 

              

När du klickar Publicera visas en dialogruta där man anger om startlistan är slutgiltig, samt om man vill skicka E-post och/eller SMS till deltagarna. Du kan välja på att Publicera nu eller att publicera vid en viss tidpunkt.

Längst till höger på sidan ändras status från Preliminär till Slutgiltig samt datum för publiceringen.

 

 

OBS

För matchtävling fungerar startlistan annorlunda än vid slagtävling. 

På Min Golf under Sök tävling visas matchlottningen under fliken Resultatlista (ej under Startlista till skillnad mot en vanlig slagtävling).

Skriv gärna en kommentar om det i Publicera/Offentlig beskrivning för att underlätta för betraktaren. Du har även möjligheten att göra ett bildspel och publicera adressen/länken till bildspelet i Offentlig beskrivning.