Kalenderintegration för tävlingsschema

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Ger möjlighet att lägga in klubbens tävlingsschema i t.ex. Outlook- eller Gmail-kalender (fungerar på flera kalenderprogram). När kalendern är inlagd hämtas och uppdateras info per automatik (enligt standard uppdateras kalendern var 10:onde min). I kalendern visas Tävlingens namn, tid för första start och vilken bana som tävlingen spelas på.

 

Det finns två sätta att koppla ihop tävlingsschemat till en kalender, antingen via direktlänk eller via webbadress.

Direktlänk till kalenderprogram

Genom att välja Öppna, så söks de efter program som kan öppna kalendern, här finns en koppling byggd till Outlook.
Vill man lägga in tävlingsschemat i sin Outlook-kalender klicka då på att tillåta att kalendern läggs in.
Kalendern återfinns under Andra kalendrar och genom att högerklicka på kalendern kan olika inställningar ställas in t.ex. om kalender skall visas, delningsmöjligheter och färgsättning.

Via webbadress

Genom att välja Kopiera, då kopieras webbadressen för tävlingsschemat, och möjligheten öppnas då upp att lägga in tävlingsschemat i ett kalenderprogram som har funktionen att kalender kan läggas in via webbadress. Exempel på kalenderprogram som har den här funktionen är Gmail (de finns flera).

I Gmail-kalendern hittas funktionen att lägga in kalender via webbadress under Lägg till en väns kalender, välj sedan Från webbadress.

Klistra sedan in webbadressen som vi i tidigare skede kopierat. Välj sedan Lägg till kalender. Därefter hämtas tävlingsschemat, kalendern hittas under Andra kalendrar. Via högerklick på punkterna som visas höger om kalendern, kan olika inställningar göras samt delningsmöjligheter till andra personer.

Beroende på kalenderprogram kan olika inställningar och delningsmöjligheter göras.

OBS

Samtliga tävlingar som är upplagda i GIT Tävling på klubben visas i kalendern, även tävlingar som är lagda som dolda.
Av denna anledning tillämpas kalenderintegrationen främst för personal på klubben, för att kunna planera dagliga arbetet.