Senast uppdaterad:

Skriv ut

Uppdatering 2015-02-17

Uppdatering av nya GIT Tävling 2015-02-17, nedan lista på nya funktioner, åtgärdade felrapporter och ändringar.

  • Skapa tävling. Möjlighet att använda tävlingsmallar för Skandia Tour samt för två olika singeltävlingar och en partävling
  • Radera tävling. Lägg till ett meddelande som visas om administratören försöker radera en tävling som har ett startförbud i GIT kopplat till tävlingen. Startförbudet måste raderas före tävlingen.
  • Inställningar: Ny spelform Bogeytävling
  • Utöka spelarinfo med status ”Sekretess”
  • Anmälan. Lagt till möjlighet att uppdatera spelarinfo under fliken Anmälan samt bestämma vilka fält på en person som ska uppdateras, ex. uppdatera endast HCP.
  • Resultat. Meddelande och fråga om administratören vill uppdatera spelarnas HCP innan scoreinmatning startar
  • Resultat. . Lagt till möjlighet att uppdatera spelarinfo samt bestämma vilka fält på en person som ska uppdateras, ex. uppdatera endast HCP.
  • Resultat. Möjlighet att uppdatera en enskild spelares spelarinfo
  • Resultat. Scoreinmatning. Det är möjligt att ändra HCP i fönstret Scoreinmatning genom att klicka på knappen Redigera anmälan.
  • Prisrapport. Möjligt att skapa en prisrapport och spara en mall för klubben, ex. i HCP-tävlingar med tre klasser vill jag ha ut en rapport med top-5 netto i varje klass samt top-3 brutto. Kan exempelvis användas om klubben inte vill skriva ut samtliga resultatlistor vid prisutdelning.

Nästa uppdatering beräknas till början av mars 2015.
/Ylva Z Skännestigh