Senast uppdaterad:

Skriv ut

Uppdatering 2015-09-23

Uppdatering av nya GIT Tävling 2015-09-02 och 2015-09-23, nedan lista på nya funktioner, åtgärdade felrapporter och ändringar. (Uppdateringen 25 augusti innehöll ingenting som berörde svenska marknaden.)

  • Skicka meddelande – Markera alla och avmarkera alla
  • Resultat – Vid val av WD går det inte att  ändra till spelande– bugg rättad
  • Resultat – resultatlista med score hål per hål för Word och Excel tillagd
  • Startlista – möjlighet att inte välja matchnummer vid shotgunstart för att inte förvilla med starthålsnummer
  • Rapport –Scorekort - möjlighet att enbart välja ett scorekort vid utskrift
  • Skicka meddelande - du kan nu sända testutskick till enskild adress/kopia till dig själv av utskickat meddelande