Senast uppdaterad:

Skriv ut

Uppdatering 2015-10-27

Uppdatering av nya GIT Tävling mellan 2015-10-12 och 2015-10-27, nedan lista på nya funktioner, åtgärdade felrapporter och ändringar.

  • Redigering av marginaler på scorekortsetiketter
  • Kompletterat rapport för order of merit med namnet på OoM
  • Möjlighet att vid lottning välja max 1 vid val av kön
  • Vi kopiering av tävling med ändring av spelform nollställs nu defaultvärden - bugg rättad
  • Möjlighet att kopiera deltagare från en tävling utan att resultat fins
  • Möjlighet att ha olika par på samma tee
  • Lottningsmall Klassvis, HCP 1/3, 1/3, 1/3 finns nu