Senast uppdaterad:

Skriv ut

Uppdatering 2016-06-14

Uppdatering av nya GIT Tävling 2016-06-14, nedan lista på nya funktioner, åtgärdade felrapporter och ändringar.

  • Startlista: Nu möjligt att skapa en omvänd U-lottning även för lagtävling - buggrättning
  • Anmälningar: En tävling som var upplagd med 5:15/alternativ Tee och sedan bortvalt kunde få problem med uppdatera anmälningar - buggrättning