Senast uppdaterad:

Skriv ut

Uppdatering GIT Tävling 2017-09-07

Uppdatering av GIT Tävling, nedan listas på nya funktioner, åtgärdade felrapporter och ändringar.

  • Listor: Nu är de flesta listor kompletterade med landskoder - nyhet
  • Publicera: Om man missat att publicera är det nu lite mer intuitivt hur man skall göra - nyhet
  • Resultat: Vid inmatning av poäng i slagspel lag blev det i vissa fall visat en felaktig spelhandicap. Detta var enbart ett visningsfel och påverkade inte resultaten och är nu korrigerat - buggrättning