Senast uppdaterad:

Skriv ut

Uppdatering GIT Tävling 2018-06-14

Uppdatering av GIT Tävling, nedan listas på nya funktioner, åtgärdade felrapporter och ändringar.

  • Startlista: När man skapade tävling med spel över två banor kunde man se spelare som tillgängliga under redigering trots att de skulle spela på den andra banan - buggrättning
  • Startlista: Ny rapport för startlista i matsch tillagd - nyhet
  • Startlista: När man genererade rond två/dag två i lagtävling med start efter aktuell placering kunde man få ett felmeddelande, det är nu rättat- buggrättning
  • Startlista: När man redigerade ett lag som helt saknade lagmedlemmar kunde man få ett felmeddelande, det är nu rättat -buggrättning
  • Scorekort: nu visas lagets sammanlagda handicap vid foursome, greensome och scramble - buggrätting
  • Tävlingsöversikt: Nu är förstasidan optimerad så att datumfältet inte skall tima ut - rättning 
  • Inställningar/frågor: Nu kan du ändra ordning på upplagda frågor med drag and drop - nyhet
  • Anmälningslistan: Är nu kompletterad med fler kolumner information - nyhet