Senast uppdaterad:

Skriv ut

Uppdatering GIT Tävling 2018-07-11 - 2018-08-09

Uppdatering av GIT Tävling, nedan listas på nya funktioner, åtgärdade felrapporter och ändringar.

  • Seriespel: Distriktens seriespel innehåller ofta både lag och singelklasser. Nu har resultatlistan förbättrats framförall på lagresultaten för att bli tydligare - nyhet
  • Matchspel: Vid ändring av starthål eller tee hände det att val av tee låste sig vilket gjorde de omöjligt att ändra - buggrättning
  • Anmälan: Om anmälningar kom via Min Golf och spelare valde en specifik tee gick det inte att i efterhand ta bort den teen - buggrättning
  • Uppdatering HCP: Numer är defaultinställningen att när man uppdaterar HCP uppdateras även HCP-status (dvs ETH eller vanlig handicap) - nyhet
  • Seriespel/Arrangemang Match: Distriktstävlingar med matchserier får inte längre en anmälningsbekräftelse. Eftersom tiden för spel varierar går det inte att verifiera speltid - nyhet
  • Startlista: Vid lottning med start från fler hål och flera klasser samtidigt blev fördelningen skev vid 2- samt 4-bollar, 3bollar var rätt - buggrättning