Singeltävling

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Beskrivning av hur man skapar en ny singeltävling.

Skapa ny tävling

Klicka på Skapa ny tävling och ange tävlingsnamn och datum när tävlingen startar och slutar. Ange om det är Slagspel, Match eller Matchspel för lag (Ryder Cup). 

Välja att bocka i Dold så att tävlingen inte syns innan man är färdig med den.

V.S.O.P. Valfri Start Och Partner

Välj att bocka i Ingen startlista om det är en tävling som inte lottas utan resultaten förs in allt eftersom scorekorten lämnas in under dagen (en sk V.S.O.P. Valfri Start Och Partner, t.ex. en onsdagsgolf med valfri starttid och valfri partner).

Det är bara möjligt att ha en rond och en startomgång till denna typen av tävlingar, därför är valen för att lägga till fler ronder eller startomgångar inte möjliga att göra.

I övrigt fungerar en sådan här tävling som vilken tävling som helst men du har ingen startlista och det är möjligt att enkelt anmäla spelare efter att du börjat mata in scorer för spelare.

 

I Inställningar under grundinställning ser man att det är en V.S.O.P tävling om det står "Tävlingen har ingen startlista" vid rubriken Grundinställning.

 

 

 

Ändring av tee i V.S.O.P
Om man vill ha valfri tee måste en VSOP-tävling läggas upp med Fri tee för samtliga i Inställningar/Anmälan/Önskemål. Ändring av tee sker sedan i personbilden på spelaren (klicka på raden med spelarens namn i anmälningslistan) och ändra tee i fliken Önskemål.

Vid Snabbanmälan till en VSOP kan tee väljas direkt om tävlingen är inställd för det.

Mall
Välj en mall om du vill få hjälp med uppläggning av klasser mm.

Spara när inställningarna är klara.

Grundinställning 
Gå tillbaka till Grundinställningar via Redigera och välj Klassificering och Kategori. Klassificering skall inte anges för en vanlig klubbtävling. Klassificerad av tävling används för att spelare via golf.se och Min Golf skall kunna söka på intressanta tävlingar inom aktuell klassificering.
Genom att Använd Ontag Digitalt scorekort är ikryssad så kan spelarna som blivit inlagda i en startlista också hämta upp tävlingsscorekort via Ontags app. Om man inte vill att tävlingscorekort ska vara tillgängliga via Ontags app, så behöver man i så fall bocka ur rutan. (OBS... om tävlingen är upplagd som en V.S.O.P, då kan inte tävlingsscorekort framställas via Ontags app)

 

Omgångsnr används bara i tävlingar för Skandia Tour för att ange de olika omgångarna.

Ontag ger möjlighet för deltagare i tävlingen att hämta tävlingsscorekort via sin mobiltelefon. Om "Använd Ontag Digitalt scorekort" är ikryssad så kan spelarna som blivit inlagda i en startlista hämta upp tävlingsscorekort via Ontags app. Om man inte vill att tävlingsscorekort ska vara tillgängligt via Ontags app, så behöver man i så fall bocka ur rutan.

OBS... om tävlingen är upplagd som en V.S.O.P (ingen startlista finns kopplad till tävlingen), då kan inte tävlingsscorekort framställas via Ontags app.
Scorer som matas in via telefonen, uppdateras per automatik in i tävlingens scoreinmatning. I enlighet med tävlingsbestämmelser, behövs underskrifter på papper från spelare och markör. Ett "samlingsscorekort" finns tillgängligt via Rapporter-Startlista-Scorekort-Ifyllt scorekort.   

Kategori är ett sätt för klubben samla tävlingar i en grupp för att lättare kunna söka och överblicka tävlingar t.ex. KM, Juniortävlingar, Damtävlingar, Onsdagsgolfen, Seniorgolf etc.
Man kan direkt i bilden skapa nya kategorier och i Inställningar kan man byta namn på dem.

Säkerhet
Varje tävling kan låsas så att endast dem med lösenord kan arbeta med tävlingen. På så sätt kan kansli och de olika kommittéerna få olika lösenord och får då tillgång till endast sina tävlingar. Om ett lösenord glöms bort kan GIT-supporten hjälpa till att öppna tävlingen.

Tävlingsegenskaper - KLASSER

Här anger man alla klassegenskaper som HCP, Ålder, Kön, Max antal spelare, Spelarstatus m.fl.

Fältet Åldersdatum styr från vilket födelsedatum man anses ha fyllt år när man använder åldersparametern. Om man anger ÅÅ-12-31 räknas alla till aktuell ålder oavsett när man fyller år under kalenderåret.

Det finns 9 bockrutor för vilka parametrar man vill se och kunna påverka för varje klass. Klickar du bort bocken i en rutan försvinner den parametern från bilden. Har man samma egenskaper för en parameter i alla klasser sätter du i en bock i rutan Samma för alla.

För att redigera klassnamnet eller radera klassen klickar du på klassnamnet.

Det finns även en funktion för att skapa två eller fler lika stora klasser, bocka i kryssrutan Lika stora HCP-klasser under inställningar. Denna funktion väljer att gruppera efter HCP (inte SHCP).

En tävling där man kan deltaga i fler klasser samtidigt, t.ex. KM Open där man också deltar i t.ex. Herr/Dam och åldersklass, finns beskriven i menyn till vänster under Multiklasser.

Alternativet Lås omräkningen automatiskt innebär att man kan låsa deltagarna till den klass (t.ex. B-klassen) som deltagaren tillhör vid tillfället som man bockar i rutan. Anmälningarna som inkommer efter att man kryssat i Rutan blir också låsta till den klassen som spelaren/na hamnar i vid anmälningstillfället. Det går bra att bocka i Lås omräkningen automatiskt fram tills att man öppnar upp för scoreinmatning (dvs. innan fråga om HCP etc skall uppdateras).

Funktionen Samtliga anmälningar avvaktar bekräftelse innebär att spelarna inte per automatik blir deltagare i tävlingen vid anmälningstillfället. Samtliga anmälningar hamnar i en kölista och tävlingsledningen får gå in på vardera spelare och avgöra om spelaren är Godkänd deltagare (får delta i tävlingen) eller Ej kvalificerad (får inte delta i tävlingen), man kan skicka ut e-mail till spelaren i samband med att beslutet om deltagarstatus avgörs.

Automatisk reservlista öppnar upp möjligheten att fortlöpande under anmälningsperioden följa vilka spelare som hamnar i deltagare- alternativt reservlista. Listan blir tillgänglig fr.o.m. att bock kryssas i rutan för Automatiskt reservlista och listan för deltagare/reserv visas i fliken Anmälda. Med funktionen aktiverad behöver man inte vid överanmälningar gå in och Låsa startfältet i Ta ut spelare, för att skapa startlista. OBS... Startfältet blir inte låst per automatik efter att startlistan är skapad, detta behöver manuellt göras. Så länge som lås rutan i Ta ut spelare inte är ikryssad kan spelare förflyttas mellan deltagare och reserver, förändringarna kan uppstå efter t.ex. sena anmälningar, deltagare blir raderad.

 

 

Man skapar nya klasser genom att klicka knappen LÄGG TILL KLASS.
Ange ett Namn och ett Kortnamn samt ev klasstyp Spelare eller Lag.
Klicka SPARA när du är klar. 

 

 

 

 

 

Skapa lika stora klasser innan lottningen

Det finns en funktion för att dela in startfältet i lika stora klasser baserat på anmälda spelare. HCP-gränserna för resp klass sätts automatiskt av systemet när anmälningstiden är slut och innan man lottar startordningen.

Vill du använda denna funktion bestäms detta redan när du lägger upp tävlingen och skapar klasserna.

Börja med att skapa första klassen (t.ex. A-klassen) med det totala HCP-intervall som gäller för hela tävlingen (t.ex. +8,0-108 om det är en lagtävling) och bocka i rutan för Lika stora HCP-klasser.
Lägg därefter till det klasser du vill ha. HCP-gränserna i klasserna blir dimmade när man bockar i Lika stora HCP-klasser.


 

När spelarna anmäler sig hamnar alla spelarna i första klassen (t.ex. A-klass).
OBS! Påpeka gärna detta på lämpligt ställe i tävlingsinformationen, så ni slipper få en massa frågor från spelarna om att de hamnat i "fel" klass vid anmälningen.

 

             

Innan man lottar tävlingen skapar man klassgränserna genom att klicka länken Beräkna lika stora klasser som finns som en åtgärd under anmälan.

Klassgränserna beräknas och spelarna läggs in i lika stora klasser.
Klassgränserna sätts efter HCP ej SHCP - något att tänka på om man väljer funktionen för en lagtävling. För lag blir således HCP som används (Ex:Spelare 1-2,4 Spelare 2-36,0=38,4 och ej lagets sammanlagda reducerade SHCP)

 

   

 

 

 

             

Går man därefter in på Klasser så visas de framräknade klassgränserna.

  

 

 

 

 

 

HCP-status

Om man använder HCP-status som en inställning för klassegenskaperna finns det fyra alternativ att välja på.

 

 

Dessa val finns i GIT Tävling i HCP status:

 • Alla - Alla spelare kan delta oavsett HCP-status.
 • Alla – (visa endast ETH i resultatlista). (OBS...Spelare visas i resultatlistan men spelare hamnar längst ner utan placering).   
  • Detta betyder att alla kan anmäla sig till tävlingen via ex. Min Golf. När en spelare/par/lag där någon spelare saknar ETH visas meddelande vid anmälan att spelaren/paret/laget deltar utom tävlan.
  • Endast spelare/par/lag med där samtliga har ETH finns med på resultatlista
 • EGA Exakt Handicap
  • Endast spelare med EH kan anmäla sig till tävlingen
 • EGA Exakt Tävlingshandicap
  • Endast spelare till ETH kan anmäla sig till tävlingen

 

Tävlingsegenskaper - BANOR

Här väljer man vilken eller vilka banor tävlingen spelas på. Man kan t.ex. skapa en tävling över 36 hål som spelas på olika banor.

Klicka knappen SÖK för att hämta bandefinitioner från GIT. När man valt Sök väljer man därefter Land, Klubb och Bana. Inte bara svenska banor kan väljas utan även nordiska och baltiska banor. Den lilla pilen till höger om banan ger möjlighet att redigera eller ta bort banan.
OBS! Endast banor med aktiva slingor i GIT och som visas på Min Golf är sökbara i GIT Tävling.

 

Du kan t.o.m. skapa en helt ny bana genom att klicka knappen Skapa ny.
Då måste man ha banans Slope- och Rating-värden för herrar och damer för alla tees samt alla hålparametrar.

   

Detta ger möjlighet att skapa en tillfällig tävlingsbana för aktuell tävling t.ex. om man vill använda en ny bansträckning om klubben har 3 st 9-hålsslingor eller tillfälligt göra om par 5-hål till par 4-hål etc.

OBS! Man kan inte skapa en 9-håls-bana utan man måste skapa en 18-håls bana och under Ronder och Format väljer man hur många hål man skall spela (samma förfarande som i GIT).

 


      

Har man andra tee-beteckningar än de ordinarie färg-koderna kan man byta namn på tee, genom att klicka på ett färgfält och skriva in ett eget namn.

 

  

  

 

             

Skriv in teenamnet i fältet Namn. Om inte fältet färg är ifyllt, måste man välja en färg.

 

 

 

 

 


Under fliken Flaggplacering kan man skapa ett eller flera olika set för flaggplaceringar.

 

 

 

 


Dessa set med flaggplaceringar på varje hål kan man välja att skriva ut i rapporten scorekort, varvid dessa koder skrivs ut på scorekortet.

 

 

 

 

Tänk på att

När man hämtar bana, tänk då på att datumintervallet för slingan (Bana i GIT) måste vara "aktivt" och att banan måste vara aktiverad för att visas på Min Golf etc. Annars kan man inte söka fram en bana i GIT Tävling.

Tips

Tips för klubbar som växlar mellan olika slingor på tävlingsbanan.

När man hämtar in en bana så är det tävlingens startdatum som styr vilken bana som hämtas.

Det är viktigt för klubbar som använder sig av slingväxling att de ser till att banan har aktiv ”rätt” slinga i GIT, när  de hämtar sin bana när tävlingen läggs upp i GIT Tävling.

Om tävlingsdagen behöver ändras, och det då är andra slingor som gäller så måste banan raderas och hämtas på nytt i GIT Tävling.
Tävlingsdatumen som sparas ner på banan (och slingorna) går ej att editera.

Hemliga Resan
Om ni arrangerar en tävling som går på en annan klubbs bana så döp om banans namn till Hemliga resan. Då avslöjas inte resmålet när bekräftelsemail skickas ut till spelaren. Tänk också på att inte länka tävlingen till den klubb ni skall spela på under Inställningar/Publicering/Spelplats/Skapa länk för då avslöjas klubben tävlingen spelas på i tävlingsinformationen på Min Golf.

Tävlingsegenskaper - STARTOMGÅNGAR

Klicka fliken Startomgångar för att ange speldatum och klockslag för resp startomgång.
Du lägger till flera startomgångar med knappen SKAPA NY. 

Via den blå pilen kan man redigera alternativt radera startomgång.

Tävlingsegenskaper - RONDER och FORMAT

Här anger du Spelform per rond, Tee, Hål och om ronden är Handicapgrundande och om det är HCP eller Scratch.

På fliken Ronder kan man välja vilken bana resp rond skall spelas på. T.ex. om man har en 36-håls tävling som spelas på flera olika banor i distriktet.

På fliken Spelform kan man välja spelform (slagtävling, poängbogey, modifierad poängbogey eller slaggolf) och standard tee för olika hål och ronder mm.
Här anger du också om  ronden är handicapgrundande och anger Klasstyp.
Klasstypen anger hur stor del av HCP som skall räknas i tävlingen, HCP-tävling = 100 %, Scratch-tävling = 0 %, och t.ex. en Fyrboll = 90%.

Man kan också sätta en HCP-gräns för män resp kvinnor dvs max tillgodoräknat HCP (används då klassen är öppen för att anmäla sig med klubbhandicap men man får spela på 36).

Tee-inställningar det finns olika alternativ för vilken tee som deltagare kan spela ifrån på en tävling.
I Spel- och Tävlingshandboken 2016 ges några olika förslag på olika sätt att avgöra vilken tee spelarna kan spela ifrån på en tävling.

Tillåt fritt val av tee för samtliga - innebär att deltagarna får fritt välja vilken tee de vill spela ifrån, kravet är att tee är slopad för personen. T.ex. om inte orange tee är slopad för herrar, så kommer inte orange tee vara valbart för herrar. 

Tillåt val av tee enligt "Tee i HCP-tävlingar" - vissa kategorier av deltagare kan få möjlighet att välja en tee längre fram alternativ längre bak än standard tee. Vilka som ska få möjlighet att välja, det avgör tävlingsledningen. Inställningar görs i inställningsruta som visas om bock kryssas i. Läs mer på sidan Tee i HCP-Tävlingar.

Använd avancerad tee - Det finns också möjlighet för tävlingsledningen att bestämma att en viss kategori av deltagare ska spela från en annan tee än den som är satt som standard. Inställningar görs i inställningsruta som visas om bock kryssas i.

Spelformen Modifierad poängbogey är en spelform som finns i nya GIT Tävling som vi inte haft tidigare.

Den ger följande poäng:

Albatross och bättre

8

Eagle

5

Birdie

2

Par

0

Bogey

-1

Double Bogey och sämre

-3

Den finns tillgänglig för singeltävlingar, scramble, foursome, greensome och fyrboll
Även om spelformen är Modifierad Poängbogey, så räknas poängen om till vanlig poängbogey vid överföringen av HCP.

 

Tävlingsegenskaper - SÄRSKILJNING

På denna sida anger man hur särskiljning skall ske vid lika antal slag/poäng, bockrutor används för Särspel och Delade platser.

Har man samma regler för alla klasser behöver man bara ange parametrarna en gång, men man kan ha olika regler för varje klass genom att klicka resp klass-flik.

Klicka Spara när du är klar.

 

Rekommenderade värden är:

HCP-tävling:       I första hand Spelhandicapmetoden och i andra hand Matematiska metoden och därefter lottning.
Scratchtävling:   I första hand Matematiska metoden och i andra hand lottning.

I tävlingar som skapas under 2016 är särskiljningsmetoden enligt HCP-tävling i defaultläge.

Information

Matematiskt efter hålens index (Matematiskt efter hålens index) är en metod som inte används i Sverige.

Denna metod använder hålens index (svårighetsgrad) som urval:

Istället för att titta på sista 9, 6, 3, 1 hålen, så betyder sista 9 hålen att man tittar på scorerna efter hålens index, enligt ordningen 18 + 1+ 17 +2 +16 +3 + 15 +4 +14. 

Tävlingsegenskaper -  CUT

Här anger du om tävlingen skall ha s.k. CUT (det är samma dialogruta som särskiljning). Tävlingen måste ha 2-4 ronder för att kunna ha CUT.


 

CUT skall anges för varje klass.
Ange antal spelare eller procent (%) samt övriga parametrar för hur många spelare som går vidare efter CUTEN, samt efter vilken rond som CUTEN skall räknas.

Tävlingsinställningar - ANMÄLAN

Här anges alla parametrar som rör anmälan och ev betalning av anmälnings- och/eller greenfeeavgift.

Det finns sex flikar med anmälningsparametrar (Datum, Avgifter, Önskemål, Fråga, Online och Ange lagnamn).

 

              

Datum-fliken anger man Anmälningsperiod och eventuell Bekräftelseperiod. Ange datum och klockslag för första och sista datum/tidpunkt.

   

 

 

 

             

Avgifts-fliken anger man Tävlingsavgiften och ev Greenfeeavgift. Välj valuta och belopp.

Välj belopp och valuta eller en grundavgift. 
Grundavgiften definieras i inställningar se sidan Inställningar i GIT Tävling ».

Man kan även i denna dialogruta skapa en eller flera avgiftsreglar för både tävlingsavgift och/eller greenfeeavgift.

OBS... Om avgifter ändras under tiden som anmälningstiden är öppen, så ändras inte avgifterna på de personer som redan hunnit att anmäla sig till tävlingen. Ändring påverkar enbart personer som anmäler sig efter att ändring genomförts.

 

 

 

På fliken Önskemål bockar man i om man tillåter önskemål om:


 

 • Sen eller tidig start
 • Caddie
 • Golfbil
 • Kommentar från spelare

              

 

             

På fliken Fråga kan man ange en fråga som ställs vid anmälan och om man kräver att spelaren svarar på frågan. T.ex. om ett deltagande i en middag efter tävlingen. Det finns olika svarstyper att välja bland. I menyvalet Anmälda, kan man plocka fram listor på deltagarnas svar.

  

 

  

             

På fliken Online kan man tillåta anmälan via Min Golf och om betalning kan/skall ske online.
Vid betalning skall man även ange betalningsperiod.

 

 

  

På fliken Ange Lagnamn anger man hur lagnamnen skall skapas, manuellt eller automatiskt.

 

Tävlingsinställningar - Publicering

Under fliken Publicera anges vilka listor som skall publiceras på Min Golf samt datum för startlistan.

Man kan även ange en prissumma, om det är prispengar i tävlingen då skall tävlingen anmälas till SGF via anmälningslänken.

I rutan offentlig beskrivning, får man möjlighet att skriva fritext lämpligtvis skriver man tävlingsbestämmelser och övrig information man vill förmedla till ev deltagare.
Möjligheter finns att redigera text med fetstil, kursiv samt göra tabeller. Det går bra att skapa länk t.ex. till sponsorer i tävlingen. Den inskrivna texten i offentlig beskrivning, visas på tävlingens förstasida när man söker upp tävlingen via Min Golf.

(Inställning på plats fr.o.m 16 maj 2018) Nere till vänster finns inställning för att barn under 13 år inte kommer att synas på resultatlistor som visas externt, t.ex. Min Golf och Tv-visningen. Att inte exponera resultaten för barnen är ett steg i Riksidrottsförbundets arbete Strategi 2025, inställningen kommer vara default (förinställt) på samtliga tävlingar som är upplagda från 1 jan 2018 och framåt. Resultatlistor som skrivs ut via rapporter i GIT Tävling kommer fungera som tidigare, dvs att barn under 13 år visas i resultatlistan. För mer info om RF´s Stategi 2025 klicka här


   

Ofta har man en huvudsponsor för tävlingen, och under fliken Logotyp kan man ladda upp en Tävlingslogotyp.
Logotyperna visas i det bildspel man kan skapa över tävlingen och tävlingsresultaten. 

Har man flera sponsorer till tävlingen kan man under fliken Sponsorer skriva in företagsnamnen och även ladda upp en logotyp för varje sponsor.

 

Under fliken Spelplats kan man länka tävlingen till den klubb där den skall spelas och man kan också skriva in adressen till klubben och vägbeskrivning mm. Man kan även ange var man kan övernatta och här lägger man också in en länk till t.ex. klubbens hemsida. OBS... Om tävlingen är en Hemlig resa, se då till att inte Länka till klubben se också över att all info är borttagen även eventuella GPS koordinater. Då avslöjas resmålet i tävlingsinformationen på Min Golf. Genom att Skapa Länk till klubben där tävlingen skall hållas, blir också den länkade klubbens eventuella Ontag Skrivare kopplad till tävlingen och därmed kan utskrift av scorekort göras. När man skapar länkt till en klubb då visas också tävlingen i deras tävlingskalender.

Under fliken Livescoring anger man vilket innehåll de olika listorna skall ha vid visning online på Min Golf.
Man kan också skapa ett statusmeddelande för resp klass som visas i livescoringen.
Det också är under denna flik som man kan välja att publicera alternativt dölja leaderboard.

Genom att klicka på VISA höger om fältet för Livescoring URL, får man möjligheten att granska sin upplagda tävling i Min Golf.

Under rubriken Leaderboard finns chansen att dölja resultatet för samtliga spelares sista 3 hål i tävlingen. Resultaten för sista 3 hålen visas då inte via Min Golf eller i Tv-visningen (bildspel), på så vis kan spänningen hållas på. Resultaten döljs fr. o. m. att bocken för Exkludera de sista 3 hålen kryssas i till att Scoreinmatningen i tävlingen stängs.

I rutan för Statustext kan man skriva in meddelande som sedan visas i Resultatfliken i Min Golf, det finns tre typer av meddelande (färgen på rutan med innehållande text som visas i resultatfliken varierar beroende på typen som väljs). De tre typerna som finns att välja på är Information, Goda nyheter och Varning.

 

Tävlingsinställningar - Kontaktpersoner

I denna bild lägger man in tävlingens kontaktpersoner.

 

 

Det finns sju olika roller att välja på bla. egendefinierad roll, vilket innebär att man själv kan välja roll helt fritt.

Kontaktpersonerna visas på Min Golf, om man klickar i Offentlig.Personer som förekommer frekvent som kontaktpersoner, kan man lägga upp som "mallar" i Inställningar-Kontaktpersoner-lägg till ny. Då kan man hämta upp personens kontaktuppgifter i fönstret.

 

 

 

 

Tävlingsinställningar - Order of Merit

Man kan knyta en eller flera Order of Merit-listor till en tävling. Klicka Lägg till ny för att koppla en OoM-lista till tävlingen.

När resultaten är klara överför man dessa till aktuell Order of Merit lista.

Tävlingsinställningar - Startförbud

Man kan här i tävlingsfunktionen skapa ett startförbud i tidsbokningen i GIT för den aktuella tävlingen.

 

Klicka knappen redigera och skapa ett startförbud.

Välj klubbens tidbokningsbana och en start- och sluttid som räcker för hela startfältet.

 

 

 

 

 


Man kan skapa och redigera ett eller flera startförbud.

 

 

 

 

 

För administratören krävs att han har behörighet: Uppdatera hål/slinga/bana på aktuell klubb.

Administratören kan endast skapa startförbud på den klubb som han är inloggad på i GIT Tävling.
Det är alltså inte möjligt att vara inloggad på klubben A, lägga upp en tävling som ska spelas på klubben B’s bana och skapa startförbud på klubben B, även om du har behörighet att skapa startförbud på båda klubbarna.
I detta fall rekommenderar vi att ni skapar ett startförbud på klubben B i GIT (på tidbokningsbanan).


Inloggad på klubb A så kan jag skapa startförbud i GIT på klubben A’s banor när jag:
- Kopierar tävling som spelas på en av klubbens banor.
- Kopierar bana från en annan tävling som spelats på klubben A.
- När jag skapar en egen bana i nya GIT Tävling.

Inställningar i GIT

Om ni använder en särskild Tävlingsbana i GIT eller har fler banor än en
- Går det bra att lägga upp tävling på bana Y och skapa startförbud på bana X.
  Förutsättningen är att båda banorna har ”Banan visas på Golf.se, Min Golf, Golfterminalen m.fl.” ikryssad.

 

När startförbud skapas i GIT Tävling som ska skickas in i GIT kontrolleras följande:
   1. Att personen i GIT är behörig att skapa, redigera och radera startförbud.
           - Behörighet: Uppdatera hål/slinga/bana på aktuell klubb.
           - Om personen inte har behörighet att skapa startförbud visas ett felmeddelande.
   2. Att inga andra bokningar eller startförbud finns på aktuell bana under angiven tid i GIT.
            - Om bokningar eller startförbud finns i GIT på vald tid och bana returnerar GIT meddelande om att det redan finns
               bokningar eller startförbud.


I GIT på Bana visas startförbud som är upplagt via GIT Tävling med en * (stjärna) framför tävlingsnamnet.
Startförbudet upplagda i GIT Tävling kan inte redigeras eller raderas i GIT, detta måste göras i GIT Tävling.

I starttidsschemat ser det ut så här

 

 

 

 

 

 

Behörighet till en enskild tävling i GIT Tävling

På en tävling, under Inställningar TILLDELA BEHÖRIGHET, kan ni lägga till en eller flera personer som ska ha behörighet till den aktuella tävlingen genom att klicka LÄGG TILL NY.

Ni fyller i namn och e-postadress så mailas ”behörigheten” (=länk till den aktuella tävlingen) till personen i fråga. Personen kommer inte att få några inloggningsuppgifter utan genom att klicka på länken som medföljer i mailet, så kommer personen åt tävlingen i fråga.

Det är möjligt att:

 • Lägga upp en eller flera personer
 • Redigera ex. e-post
 • Skicka e-post med länk på nytt
 • Radera personer eller mailadresser

Med hjälp av åtkomsträttigheter kan begränsningar göras för vad en person som får inloggningslänk utskickad till sig ska kunna göra i den specifika tävlingen.