Val av tee

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Det finns tre alternativ för val av tee:
- Fritt val av tee för samtliga
- Val av tee enligt "Tee i HCP-tävlingar"
- Avancerad tee

Fritt val av tee för samtliga

Vid detta alternativ anger man vilket förvalt tee som skall gälla för herrar och damer. Vid anmälan kan sedan spelare fritt välja bland de tees som är slopade för respektive kön.

Val av tee enligt "Tee i HCP-tävlingar"

Tee i Handicaptävlingar ersätter tidigare regel 5:15 i Spel- och Tävlingshandboken (2012-2015), vilket gav vissa deltagare möjlighet att spela från en avvikande tee (dvs kortare eller längre bana). Ni finner mer detaljerad info om Tee i handicaptävlingar på sidan 100 i Spel- och tävlingshandboken från 2016.

Tävlingsledningen kan bestämma vilka t.ex. åldersklasser, handicapklasser eller spelare med funktionsnedsättning som skall ges möjlighet att välja tee längre fram eller längre fram. Vilka kategorier av spelare som får välja tee, det avgör tävlingsledningen på respektive klubb, de avgör också vilken/vilka tee som skall vara valbara. För att kunna välja en annan tee så krävs det att banan är slopad från den tee som är vald.

För att ställa in att tävlingen skall tillämpa Tee i Handicaptävlingar, då går man in på Inställningar och i rutan för Ronder och Format väljer man att klicka på att redigera, gå till andra fliken i rutan Spelform. Här finns olika Tee inställningar som går att tillämpa, vi väljer här det mittersta alternativet "Tillåt val av tee enligt "Tee i Handicaptävlingar", när vi bockar rutan, då aktiveras en ikon för Inställning under rubriken Tee. Klicka på Inställning för att ställa in era inställningar för vad "Tee i Handicaptävlingar" skall innebära på den specifika tävlingen. 

I defaultläge (förinställt läge) anges inställningar som gällde för tee enligt. 5:15. Inställningarna går att redigera efter kolumnerna Kön, Ålder, spelarstatus och Tee.
Inställningarna som ställs in avser enbart för den specifika tävlingen som läggs upp. Om ni väljer att kopiera tävlingen, där ni ställt in "Tee i Handicaptävling" med särskilda förändringar i Inställningarna t.ex. ställt in att Herrar och Damer 70+ får gå fram en tee, då hänger även denna ändring med i den kopierade tävlingen.

Tänk på att

Om ni väljer att tävlingen skall tillämpa Tee i Handicaptävlingar, var då noga med att informera tävlingsdeltagarna att Tee i Handicaptävlingar tillämpas samt vad Tee i Handicaptävlingar innebär på just er golfklubb. Information som ni vill skall nå till deltagarna inför en tävling (t.ex. hälsa deltagare välkomna samt villkor för tävling) kan med fördel skrivas in i Offentlig beskrivning som återfinns på i GIT Tävling via Inställningar-Publicering-Publicera-Offentlig beskrivning. Texten visas i sedan på tävlingens sida som man finner i Min Golf om man söker upp tävlingen.

Avancerad tee

Då detta alternativ väljs sätts tee på spelaren efter de villkor tävlingsledning sätter upp t.ex.

Herre, 0-64 år, hcp-grupp 1, skall spela från vit tee.
Herre, 65-99, hcp 18,5 - 54, skall spela från röd tee.

Tee är inte valbart utan man åsätts det tee som passar den regel TL bestämt.

OBS

Välj aldrig fritt tee för samtliga och avancerad tee tillsammans. Det blir två motsatta villkor som stör ut varandra.

Vid Tee i HCP-tävlingar och Avancerat tee - skapa inte regler som gör att en viss grupp spelare platsar enligt fler än en regel.