Senast uppdaterad:

Skriv ut

Funktionen HCP-status

HCP-status i klasser

Exakt tävlingshandicap (ETH) var en funktion som visade om spelarna hade minst fyra registrerade handicapronder under året. Världshandicapsystemet omfattar inte ETH och funktionen finns därmed inte sedan 1 mars.

OBS... Det uppstår problem vid tävlingsanmälan, om HCP-Status är aktiverad i tävlingen. Om alternativet för EGA - Exakt Handicap ikryssat då kan spelarna inte anmäla sig via Min Golf (felmeddelande kommer visas vid anmälningsförsöket). 

Åtgärd för att lösa anmälningsförfarandet
Gå in och välj alternativet Alla. Därefter kan spelarna anmäla sig till tävlingen. Uppdatering kommer inom kort, där funktionen för HCP-status kommer gå att fylla i.


En motsvarande funktion, där klubben kan ställa krav på minst X antal registrerade handicapronder, är med i en framtida utvecklingsplan men kommer inte att införas under 2020. Som tillfällig lösning kan klubben göra följande:

  • Skriv i ”Offentlig beskrivning” i GIT Tävling att tävlingen är öppen för spelare med minst X handicapregistreringar i år.
    Textrutan som du kan skriva informationen i hittar du via Specifik tävling - Inställningar-Publicering.    Informationen visas sedan på följande plats på tävlingens sida på Min Golf.


  • Vid behov, kontrollera detta manuellt i handicapmodulen i GIT Online för respektive spelare.