Senast uppdaterad:

Skriv ut

Starttider över hela dagen

Om man har en tävling där man vill starta flera gånger på samma dag t.ex. olika grupper på förmiddag, eftermiddag och kväll, kan man redigera den automatiskt genererade startlistan, genom att lägga nya tider vid valfria klockslag, och flytta om spelarna manuellt.

Arbetsgång:

  • Se först till att skapa ett startförbud i GIT så att starttiderna blockeras i starttidsschemat.
  • Skapa en normal startomgång t.ex. kl 09.00.
  • Lotta tävlingen på vanligt sätt när alla är anmälda.
  • På fliken STARTLISTA klickar du länken Redigera startlista för att flytta om spelarna till önskade tider.
  • Skapa nya starttider med länken Lägg till tid. Lägg till t.ex. tiden 14:00.
  • Flytta manuellt de spelare som skall starta kl 14:00 via Drag and drop.
  • Skapa ytterligare tider och flytta om spelarna tills din startlista blir komplett som du vill ha den.
  • Tomma tider kommer att försvinna när startlistan sparas.