Byta spelare mellan lag

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Av olika anledningar kan de bli så att spelare behöver byta lag i en lagtävling, kanske har de blivit fel i samband med anmälningen. Nedan följer tips på hur man gör för att byta spelare mellan lag och hur byten av spelare i lag kan påverka en eventuell startlista eller vid scoreinmatningen.

Gå in på Anmälda- Godkända deltagare (under rubriken Lagöversikt)/ Ej kvalificerat – Välj laget där spelare ingår som skall flyttas till ett annat lag.

Gå in på fliken Medlemmar, flytta spelare som skall byta lag genom att dra över spelare till Tillgänglig (höger sida). Dra över spelaren till höger genom att hålla muspekaren över spelaren som skall flyttas, klicka sedan på vänster muspekarknapp och håll den nertryckt, därefter kan man flytta på spelaren. Välj sedan att spara. 

Laget som fått en spelare mindre, kan eventuellt hamna som Ej Kvalificerat pga. för få deltagare i lag.
Men när vi kompletterar laget med ny spelare eller en spelare från ett annat lag, då blir laget återigen lagda bland Godkända lag.

Nu är spelaren som skall läggas in i nytt lag Tillgänglig (spelaren är alltså inte kopplad till något lag i nuläget). Leta upp laget och klicka på laget där spelaren skall ingå, välj återigen att gå in på fliken Medlemmar. Dra nu över spelaren som skall in i laget från Tillgänglig till lag sidan och flytta över spelaren som inte längre ska ingå i laget till Tillgänglig sidan.


 

Se till att komplettera lagen efter önskemål, och se till att det inte finns någon spelare som ligger kvar på sidan för Tillgängliga spelare som skall ingå i ett lag.


Ändringar av lagmedlemmar efter att startlista är skapad, scoreinmatning är inte öppnad

Om vi byter spelare mellan lagen efter att startlistan är skapad, då behöver vi också se till att redigera startlistan. Lagen i startlistan uppdateras inte per automatik efter att omförflyttningar gjorts mellan lagen. Detta behöver vi göra manuellt så att de ”ny komponerade” lagen går ut i samma starttid. Gå in i fliken Startlista-välj Redigera startlista (klicka på pilen, för att få fram alternativ).

Flytta sedan ihop så att lagmedlemmarna går ut på samma starttider.

 


 

 
För att enklare se lagen, gå till Extra fält och ange alternativet Lag.Genom denna åtgärd så visas lagnamnen på lagen och på så vis kan vi enklare administrera startlistan. Efter att vi satt ihop bollarna efter ordning i lag så kan vi spara.

 

Ändringar av lagmedlemmar efter att scoreinmatningen är öppnad

Även när scoreinmatningen är öppnad och ändringar görs mellan lagens spelare, så behöver vi se till att de ”ny komponerade” laget/en går ut på samma starttid. Om inte detta görs då uppstår problem vid scoreinmatningen av det specifika laget, meddelandet som då kan dyka upp är ”Scoreinmatning är inte möjligt”. Anledningen till att scoreinmatningen inte fungerar beror på att enskilda lagmedlemmar inte står på samma starttid som övriga lagmedlemmar. Det kan också bero på att en enskild lagmedlem saknas i startlistan.

För att korrigera startlistan, gå till fliken Startlista. När scoreinmatningen är öppnad i en tävling, då förändras vyn i Startlista fliken.

 

 
Vi behöver identifiera vilket/vilka lag som inte ligger på samma starttid och därefter skall vi flytta på spelare så att de hamnar lagvis. För att hitta vilka spelare som vi behöver flytta på, klicka på Komplett startlista.


 

Identifiera vilka spelare eller lag som behöver flyttas på. Är det flera spelare och lag som ändringar behöver göras på kan det vara bäst att skriva ut dokument på startlista och sedan skriva noteringar på vilka spelare som behövs flyttas till vilken tid.


 

 

 

 

När noteringar är gjorda på vilka förflyttningar som behöver göras. Gå tillbaka till fliken Startlista och därefter klicka på Flytta Spelare. 

Välj Spelare och välj Existerande tid (ska vara samma starttid som spelarens lagmedlem/mar spelar på).

 

 

 

 

 

När ni är klara med ändringarna, för att dubbelkolla så att allt ser rätt ut gå till Komplett lista och överblicka startlistan. Om allt ser rätt ut i komplett startlista, testa då att mata in score.

OBS

OBS… Om ny lagmedlem inte finns att välja bland Flytta spelare i fliken startlista. Då kan det istället vara att ny spelare har tillkommit i tävlingen, den nya spelaren är inlagd i laget men står utanför Startlista. Välj då att klicka på Lägg till spelare, välj alternativet Spelare och välj spelare som skall läggas in i startlistan (i fältet visas tillgängliga spelare). Välj Existerande tid (ska vara samma starttid som spelarens lagmedlem/mar spelar på).