Snabbanmälan i Lagtävling

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Under 2016 förändrades hur Snabbanmälan fungerar vid lagtävling.
Detta påverkar hur flödet för om de är ett nytt lag som skall läggas till alternativt om de enbart är en spelare som sedan skall läggas till i ett lag.

Snabbanmälan vid Lagtävling

När man anmäler via Snabbanmälan i en lagtävling ska man vara uppmärksam på om vi skall lägga till en spelare i tävlingen eller om man vill skapa ett nytt lag.

När man har sökt fram en person och klickat LÄGG TILL så skapas ett nytt lag (se rubriken ovanför spelaren som vi la till).
Då laget enbart innehåller 1 spelare visas därför en röd ruta
vänster om namnet pga. "laget" innehållande endast 1 spelare vilket innebär att laget inte är komplett.  

 
 

Om vi nu skulle välja att Spara alternativt Verkställa
Då skapas ett nytt lag.

De nya laget som är skapat ligger då under Lagöversikt och i fliken Ej Kvalificerade pga. för få deltagare. Genom att radera laget, så försvinner laget. Deltagaren som ingick i laget finns fortfarande kvar som Godkänd deltagare.


 

 

 

 

 

Om vi vill via snabbanmälan lägga in ett komplett lag till tävlingen.
Lägg till spelarna man vill skall ingå i laget, systemet lägger per automatik in spelarna i samma lag. Se till att spelarna som skall spela i samma lag ligger under rubriken nytt lag, då spelarna får en grön ruta bredvid sitt namn innebär att laget är komplett. Genom att klicka på Spara eller Verkställ så läggs laget in i tävlingen.  

 

 

 

 

Om vi vill lägga till en enskild deltagare i lagtävlingen via snabbanmälan (t.ex. spelare skall läggas in i ett befintligt lag).
Skriv in Golf-Id och lägger till spelaren, spelaren hamnar då under Nytt Lag. Vi behöver då flytta upp spelaren till rubriken Inget lag (vilket innebär att spelaren inte har någon koppling till något lag utan spelaren läggs till som Godkänd deltagare). Då finns spelaren tillgänglig för övriga lag via funktionen Byt spelare.