Senast uppdaterad:

Skriv ut

Ålderskategori

För att kunna styra avgifter t.ex. spelavgifter mm kan golfklubben skapa ett antal egna ålderskategorier. I systemet finns två fördefinierade ålderskategorier, SGF-Junior (0-21 år) och SGF-Senior (22-99 år).

De fördefinierade kategorierna (SGF-Senior och SGF-Junior) kan inte ändras. Klubben skapar själv ytterligare indelningar t.ex. knattar 0-12 år, Junior 13-17 osv. Ålderskategorierna används för att möjliggöra att olika priser kan tas ut på t.ex. Spelavgiften eller Greenfeen, detta regleras medhjälp av avgiftsregler i specifik artikel.

Vill du läsa mer om hur avgiftsregler fungerar läs mer här: Skapa Ny avgift

Skapa ålderskategori Visa

Du skapar en ny kategori med knappen Ny rad. En befintlig kategori tas bort genom att markera raden i rutan till vänster och trycka Ta bort.

När du klickar på Ny rad får du fram en tom rad. Fyll i en text för Ålderskategori, tips är att skriva med åldersindelning i namnet samt ålder Från och Till. Du kan inte skapa överlappande ålderskategorier förutom de fördefinierade. Klicka på knappen Spara för att lagra de nya kategorierna.

De går inte att ta bort en kategori som används i någon definition t.ex. årsavgift eller greenfee. Meddelande visas om borttagning försöker genomföras på en ålderskategori som används.

Tänk på att Visa

  • Man kan inte skapa överlappande egna kategorier.
  • Man måste ta bort alla referenser till en kategori innan den kan tas bort.
  • Skapa inte fasta åldersrelaterade medlemskapstyper eller greenfeeavgifter, utan använd en avgiftsregel som hänvisar till denna ålderskategori, varigenom åldersberoende debitering sker dynamiskt.
  • Man kan sortera raderna genom att klicka i rubriken för respektive fält.
  • Egendefinierade ålderskategorier kan överlappa de fördefinierade SGF-kategorierna.