Senast uppdaterad:

Skriv ut

Klubbgrupper

För att styra avgifter m.m för vissa närbelägna klubbar kan man skapa en s.k. klubbgrupp till vilken man knyter ett urval av golfklubbar.

Vissa avgifter som t.ex. greenfee är beroende på vilka klubbar spelaren är medlem i. I GIT finns en funktion som kallas klubbgrupp som skapar den möjligheten.
Man skapar en eller flera olika klubbgrupper för att styra avgiftsreglerna för t.ex. greenfee. Klubbgruppen finns med i urvalet för en avgiftsregel och kan på så sätt styra avgiftens storlek för spelare från vissa klubbar.

Man kan lägga in Danmark, Finland och Norge som en klubbgrupp, vilket gör att man kan styra avgifter för danska och norska spelare.
Välj distrikt = Norden och välj därefter Danska, Finska och/eller Norska klubbar.

Observera att klubbgrupper för Danmark. Finland och Norge enbart fungerar på avgifts- och rabattregler.

Skapa klubbgrupp Visa

Skapa klubbgrupp

Uppgifter om klubbgrupper ligger under organisationsenheten. Välj kommando Administration » Inställningar klubb » Klubbgrupper. Ett fönster visas som listar befintliga klubbgrupper. Skapa en ny klubbgrupp med knappen Nytt eller ändra på en befintlig klubbgrupp med knappen Egenskaper när du har markerat en av grupperna.

 

 

Ge klubbgruppen ett Namn och en Beskrivning. I fältet Sök klubb söker man fram de klubbar som skall ingå i aktuell grupp, Man kan söka på Klubbnr, Distrikt eller Klubbnamn. I distriktsfältet väljer du bland befintliga distrikt. Om du söker på klubbnamn så behöver du inte veta exakt hur klubbnamnet stavas, skriv några inledande bokstäver och en * och klicka sedan på knappen Sök.

Markera aktuell klubb i sökresultatet och klicka på knappen Välj för att lägga till klubben i fältet Valda klubbar. 
Längst ned i fältet Valda klubbar visas de klubbar som man redan har lagt in i klubbgruppen. Klicka på Spara för att spara grupperna. Man tar bort med knappen Radera klubbgrupp

 

Man tar hänsyn till medlemsstatus när man definierar en klubbgrupp.

Ta bort bocken för den eller de medlemsstatus som inte skall ingå i klubbgruppen.

Man kan t.ex. välja bort att medlemmar med status Passiv och/eller Aktiv greenfeemedlem skall ingå i en klubbgrupp. När man sedan använder denna klubbgrupp för att rabattera en greenfee, innebär detta att passiva och greenfeemedlemmar inte får den rabatterade greenfeeavgiften.

Användning av klubbgrupper

Man kan använda "Urval Klubbgrupp & ålderskatergori" när man definierar avgifter och reservationsregler för tidbokningen. 
Är den egna klubben med i klubbgruppen gäller regeln även för klubbmedlemmarna annars inte. Gäller både avgiftsregler och reservationsregler.

Kontroll att medlemskap är giltigt för klubbgrupp

Vid bokning av starttid där regler för klubbgrupp finns ska kontroll ske att personen förutom att ha rätt status på medlemskapet ska ha ett GILTIGT medlemskap i klubben det gäller. Detta gäller både för avgiftsregler och bokningsregler. 

Medlemsstatus Aktiv Plus

Denna status har tillkommit för att kunna skapa klubbgrupper som bildar ett klubbsamarbete. Använd denna status på de medlemskapstyper som skall ha fritt spel eller rabatterad greenfee i ett speciellt klubbsamarbete.