Senast uppdaterad:

Skriv ut

Kötyper

GIT-systemet innehåller en funktion för att hantera köer av olika slag, man kan även knyta avgifter till köplatser.

Det vanligaste är en kö för att bli medlem i en klubb, men man kan också ha köer till t.ex. ett bagskåp eller ett klädskåp.
Man kan också ha flera köer för olika typer av medlemskap och en separat kö för att registrera nybörjare som påbörjat utbildning men ännu inte blivit medlemmar.
Man skapar först en eller flera kötyper.

Bra att veta:

  • Man kan inte radera en kötyp som används.
  • För att kunna välja en avgift måste avgiften ha Artikeltyp = Köavgift.

Skapa kötyp Visa

Information om hur man skapar kötyper för olika varianter av köer som kan förekomma på klubben.

Det finns två huvudtyper av köer dels kö till medlemsskap dels kö till annan resurs t.ex. kö till en bagplats etc.

Ett fönster öppnas som visar upplagda kötyper när man väljer kommandot Kötyp.

Klicka på knappen Nytt för att skapa en ny kötyp eller ändra befintliga kötyper med knappen Egenskaper.

Ange ett beskrivande Namn och Beskrivning på kötypen. Om det gäller en kö till ett medlemskap i klubben skall man markera alternativet Medlemskapskö och även ange till vilken Medlemskapstyp man vill stå i kö. Man kan alltså stå i kö till varje medlemskapstyp som finns upplagd, för att tydliggöra detta kan man inkludera medlemskapstypen i Kötypsnamnet.

Gäller kön t.ex. en bagplats skall man markera alternativet Ej medlemskapskö. Man kan också ange en avgift för att stå i kö. Man väljer en avgift i fältet Köavgift. Endast avgifter med Avgiftstyp = Köavgift visas i listrutan. När man fyllt i alla uppgifter klickar man på Spara.

Man raderar en kötyp med knappen Radera kötyp.

OBS... Du kan inte radera en kötyp som används och för att kunna välja en avgift måste avgiften ha Artikeltyp = Köavgift