Checklista ny medlem

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Checklista för ny medlem. Vad aktören bör tänka på vid registrering så som personuppgifter, klubbrelationer, avgifter och fakturering samt övrig information som bör delges nya medlemmar.

Personuppgifter

 • Skapa ny medlem med personnr
     - Är personen redan medlem i annan klubb  måste du ange hemmaklubb
 • Fasta uppgifter som adress, telefon etc
 • E-postadress
 • Spara medlemmen

Avgifter

 • Säkerställ att årsavgifter tilldelades efter medlemskapstypen
  - Eventuell ändring av avgiften t.ex. ingen städavgift etc.
 • Lägg till eventuell kapitalinsats
 • Familjegrupp
 • Skriv ut eventuell bagbricksetikett

Fakturering

 • Faktura enskild medlem med ev kapitalinsatser och avgifter
  - Kontrollera att avgiften aktiveras automatiskt
 • Förhandsvisa fakturajournalen
 • Skapa fakturaunderlag
 • Exportera underlaget och skriv ut fakturan i ekonomisystemet.

Övrig information till medlemmen

Punkter som inte berör GIT men som är exempel på information som bör delges nya medlemmar.
Komplettera med egna punkter för klubbunika rutiner.

 • Information om klubben och dess funktionärer
 • Nybörjarutbildning
  - Kontaktperson för utbildning
  - Drivingrange, övningsfält
 • Närmaste Pay & Play-bana
 • Adress till klubbens hemsida
 • Tidbokningsregler
 • Klubbtidning
 • Visa Golfterminalen
 • Introducera Min Golf

Tips

Klubben har säkert fler aktiviteter som riktar sig till nya medlemmar. Kopiera innehållet i denna checklista och klistra in i ett word-dokument. Komplettera och ändra detta dokument med egna punkter, så har ni en komplett checklista för nya medlemmar till klubben.