Familjegrupp

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Information om hur familjegrupp fungerar. Hur aktören kan redigera, lägga till eller ta bort en person i familjegruppen samt dela en familjegrupp.

Meny

Du öppnar fönstret genom att i menyn Register välja Sök person (CTRL+F), och söka fram aktuell person med Golf-ID eller namn.

Familjegruppstillhörigheten visas under fliken Familjegrupp. Den som är kontaktperson får hela familjens avgifter samlad på sin faktura vid familjefakturering. Det skickas bara en tidning per hushåll.

 

Ingår man inte i en familjegrupp står ändå det egna namnet som familjehuvud. Man skapar en familjegrupp eller ändrar en familjegrupp med knappen Redigera.

 

Ett nytt fönster visas där man söker fram familjemedlemmar. Fyll i Golf-ID eller Namn och klicka på Sök. Denna funktion söker alltid i hela registret (hela Sverige) efter personer. Ett sökresultat visas, där man markerar aktuell person och klicka på Lägg till i grupp.
Klicka på Egenskaper för en markerad person, för att se vilken golfklubb personen tillhör.

Man kan här ändra Kontaktperson och ange vem som skall få Tidningen Svensk Golf.
Om man vill splittra upp familjeförhållandet markerar man en person och klickar på Dela grupp.

Om flera personer i en familj bor på olika adresser och vill ha varsin golftidning, måste man dela upp familjegruppen, det vill säga inte registrera något familjesamband. Man får då samtidigt varsin faktura och kan inte utnyttja ett eventuellt familjemaxbelopp.
Ändrar man adress på en person som ingår i en familjegrupp, får man en fråga om adressändringen skall gälla för övriga medlemmar i familjegruppen. Klickar man Ja uppdateras alla personers adressuppgifter.

För att redigera uppgifter på familjemedlemmar, finns det en bockruta och en egenskapsknapp för att enkelt visa de olika familjemedlemmarnas personbild. 

Man bockar för den familjemedlem som man vill visa och klickar på knappen Egenskaper. Vill man ändra kontaktperson eller lägga till/ta bort en familjemedlem, klickar man på knappen Redigera.

Lägger man till en person till en familjegrupp, som redan finns med i en annan familjegrupp, får man ett varningsmeddelande.