Redigera familjegrupp

Senast uppdaterad:

Skriv ut

När man ändrar personuppgifter på en familjemedlem, får man fråga om det gäller fler personer i familjen.

Meny

Du öppnar fönstret genom att i menyn Register välja Sök person (CTRL+F), och söka fram aktuell person med Golf-ID eller namn.
 

Ändrar man adress på en person som ingår i en familjegrupp, får man en fråga om adressändringen skall gälla för övriga medlemmar i familjegruppen.
Även vid adressändring som medlemmen gör själv via Min Golf sker uppdatering av familjemedlemmars adresser.

Klickar man Ja uppdateras alla personers adressuppgifter.

För att redigera uppgifter på familjemedlemmar, finns det en bockruta och en egenskapsknapp för att enkelt visa de olika familjemedlemmarnas personbild.

 

Man bockar för den familjemedlem som man vill visa och klickar på knappen Egenskaper. Vill man ändra kontaktperson eller lägga till/ta bort en familjemedlem, klickar man på knappen Redigera.

Se instruktionen under rubriken Familjegrupp » hur man lägger till och tar bort personer från en familjegrupp.
Lägger man till en person till en familjegrupp, som redan finns med i en annan familjegrupp, får man ett varningsmeddelande.