HCP

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Information om hur HCP hanteras för en spelare. Det finns två typer av HCP-ronder, tävlingsronder och sällskapsronder. Förutom uppdateringar under säsongen skall en HCP-revision göras årligen. HCP sparas under flera år för medlemmarna för statistikändamål.

Det finns två Handicapstatusar EGA Handicap (EH) och EGA Tävlingshandicap (ETH) för att anpassa handicapreglerna till EGA:s riktlinjer. 
Detta innebär att man måste ha registrerat ett visst antal handicapronder i GIT (4 ronder innev. år eller 4 ronder föreg. år ) för att erhålla ETH. I vissa tävlingar krävs ETH för att kunna vinna priser och visas i resultatlistan. Det är tävlingsledningen som bestämmer vilken handicapstatus som krävs i en specifik tävling.
Läs mer om EGA Handicap och EGA Tävlingshandicap på sidan EGA Tävlingshandicap »

Inläggning av handicapronder skall ske på Internet via Min Golf på Golf.se eller via Golfterminalen eller via hemmaklubbens reception. Alla handicapgrundande tävlingsresultat överförs automatiskt till respektive spelares handicapregister. Detta gäller under förutsättning att spelaren har rätt HCP i systemet före tävlingen eller att tävlingsledaren lägger in rätt HCP i systemet innan tävlingen.

Handicapgrupp 6 ersätter Klubb-HCP (hcp mellan 37-54) fr.o.m säsong 2016

Fr.o.m. år 2017 kan spelaren själv genomföra registrering ner till 36,0 i HCP, via Min Golf. 

Läs mer på sidan Medlemshantering » HCP » Klubb HCP ».

Vi inför flera sätt att Föranmäla sällskapsrond

Spelare kommer att ha möjlighet att föranmäla sällskapsronder på två sätt

  1. Som tidigare, att till sin medspelare/markör muntligt meddela att ”jag vill spela en Föranmäld sällskapsrond” på första tee varefter detta skrivs på spelarens scorekort.
  2. På en bokad starttid Föranmäla ronden. Det kan göras i GIT, Min Golf eller Golfterminalen.

- Det går att föranmäla en sällskapsrond och i efterhand ange ett resultat på den ronden.
- Det är endast HCP-grupp 2-6 som kan föranmäla en sällskapsrond.
- Det går att ha flera föranmälda sällskapsronder samtidigt.
- En föranmäld rond kan klarrapporteras i GIT.
- Om det vid överföring av en HCP-grundande tävlingsrond på någon person i den HCP-grundande ronden finns en föranmäld sällskapsrond där starttiden är passerad makuleras den föranmälda sällskapsronden och "klarrapporteras" av systemet som en NR-rond.

- Tävlingsronden överförs och registreras enligt ordinarie rutin.
- Det ska gå att makulera en föranmäld sällskapsrond.

- Om ronden makuleras efter att starttiden har passerats lagras ronden i HCP-tabellen och visas i HCP-historiken som NR-rond (No Return)
- Spelare med HCP 37-54 kan endast sänka sig, aldrig höja sig. Dock registreras alla ronder i HCP-historiken.
- En föranmäld sällskapsrond kan endast registreras på en person som är registrerad i GIT med Golf-ID.

Kryssruta för ”9-hålsrond” finns tillgänglig i GIT samt i Min Golf och ska användas om spel skett över 9-hål.
När aktören matar in resultat för en rond med kryssrutan 9-hålsrondmarkerad lägger GIT på 18 poäng till resultatet och buffertzoner för 9-hålsronder används.

Förändrade buffertzoner för 9-hålsrond
Via GIT, Min Golf och Golfterminalen finns nu möjligheten att registrera 9-hålsrond då andra buffertzoner gäller. I samband med HCP-justering markeras ronden som en 9-hålsrond. Detta registreras också på spelarens HCP-historik. Gäller endast spelare i HCP-grupperna 2-6.

 

HCP kan vara som lägst +8,0 och högst 54. HCP-grupp 6 innefattar HCP mellan 37-54 och det skrivs utan decimal.
För personer som genomgått nybörjarutbildning och anses vara klara med utbildningen anges 54 som HCP. När man skapar en ny person i registret sätts HCP till 99 som anger att personen inte har någon HCP och ev befinner sig under utbildning för grönt kort.

 

En persons HCP-uppgifter hanteras på personbilden under fliken HCP. Uppgiften om HCP-status visas högre upp i bilden.

 

Länkar

Följ länkarna nedan för att få hjälp om olika HCP-funktioner under menyalternativet Medlemshantering » HCP ».

Fältet Spelarkategori är ett informationsfält som bara kan uppdateras av SGF eller PGA.

  • Amatör = alla spelare blir Amatör när de läggs in med officiell HCP
  • Non-amateur (NA) = rätt att ta emot prispengar
  • Reamatöriserad (REAM) = spelare som varit PGA eller NA och som hos SGF har ansökt om att bli reamatöriserad
  • Registrerad PGA = spelare som är medlem i PGA, och har rätt att ta emot prispengar.

Spelarkategori visas även på handicapbeviset och rapporten medlemsförteckning.
Spelarkategori är också tillagt på anmälnings- start och resultatlistor.

Tips

Läs mer om aktuella handicapregler: klicka här för att läsa mer om handicap.